Kategorie:
Nezařazené

Sdružení Arnika v tiskových zprávách lže

K veřejnému projednávání záměru výstavby zařízení pro energetické využití odpadů v Horních Počaplech vydalo sdružení Arnika tiskovou zprávu, v níž tvrdí, že spalovny odpadů bývají velkým průmyslovým původcem dioxinů. Tuto informaci lze označit za fake news.

Tvrzení v tiskové zprávě Arniky je hrubou nepravdou, která má před veřejným projednáním manipulovat laickou veřejnost. V zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO, spalovny)  samozřejmě dioxiny při termickém procesu vznikají, jsou však zachyceny a zneškodněny ještě v průběhu samotného termického zpracování, maximálně během čištění spalin. V odcházejících spalinách se mohou vyskytovat jen stopová množství těchto látek, neovlivňující životní prostředí.  Limit pro zbytkový obsah dioxinů ve spalinách je velmi přísný (0,1 ng TEQ) a české spalovny ho nepřekračují (připomínám, že mají trvalý monitoring). Tento limit je výrazně nižší, než jsou limity vypouštění dioxinů pro jiné provozy, jako jsou hutě, železárny nebo elektrárny. Příspěvek spaloven k produkci dioxinů v Česku se pohybuje kolem 1,5 procenta ročně. Podle CENIA, agentury pro životní prostředí,  například ve Velké Británii vyprodukuje  průmyslové spalování uhlí ročně kolem 25 000 gramů dioxinů, spalování v domácnostech kolem 43 000 gramů dioxinů a spalování tuhého komunálního odpadu zhruba 450  gramů dioxinů.

Značným producentem dioxinů jsou například právě domácí topeniště, v nichž se topí nevhodným palivem. Jeden takový rodinný domek vypustí do ovzduší více dioxinů než spalovna s kapacitou např. 200 tisíc tun. A to ta spalovna ještě vyrobí elektřinu a teplo z jinak nevyužitelného odpadu.

Závěr: sdružení Arnika ve svých tiskových zprávách lže a manipuluje veřejnost.

Jarmila Šťastná,

šéfredaktorka časopisu Odpady

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *