Filtr

Kontroly ČIŽP v oblasti odpadů a chemických látek na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii

Jedním z témat II. ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii, která se uskuteční 20. listopadu v pražském hotelu Grandior, budou kontrolní projekty České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Nejčastější pochybení a výsledky těchto projektů v rozhovoru nastínili vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Ing. Lukáš Kůs a specialisté na oblast chemických látek RNDr. Oldřich Jarolím a Mgr. Martin Marko.

Kategorie: Nezařazené

Aktuální články

Zpětné ohlášení přeprav nebezpečných odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí zveřejnil sdělení k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů...

Kategorie: Nezařazené

SFŽP upozorňuje na neférové jednání některých poradenských společností

Státní fond životního prostředí ČR zaznamenal v poslední době častější výskyt případů neférového jednání ze strany některých poradenských společností. Potenciálním žadatelům o podporu je nabízena možnost přípravy a zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektů, které svým obsahem nevyhovují základním požadavkům vyhlášené výzvy.

Kategorie: Nezařazené

RECYCLING proběhne v dubnu 2018

Ve dnech 19. a 20. dubna 2018 proběhne tradičně v brněnském hotelu Santon konference Recycling 2018, věnovaná recyklaci a využití stavebních a demoličních odpadů. ...

Kategorie: Nezařazené

Novinky v ohlašovacích povinnostech na konferenci Povinnosti v podnikové ekologii

Praha, 30. 10. 2017 – II. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, který se uskuteční 20. listopadu v pražském hotelu Grandior, se zaměří zejména na praktické povinnosti podnikových ekologů. Odborný garant konference a výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin ČR Ing. Petr Šulc nastíní, jaké problémy řeší původci odpadu při...

Kategorie: Komerční prezentace

Zapisování zániku silničních vozidel

Ministerstvo životního prostředí vydalo Sdělení k problematice zapisování zániku silničních vozidel dle § 13 odst. 4 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, při nelegální likvidaci autovraků a k ukládání sankcí dle § 66 odst. 4 písm. f) a § 69 odst. 1 písm....

Kategorie: Nezařazené

Ministr v technických službách

Technické služby (TS) v Čechách mají jen velmi ojediněle možnost uvítat člena vlády ČR. Společnost TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s. r. o. (TDS) vlastněnou 100% městem Mariánské Lázně navštívil v říjnu ministr dopravy Dan Ťok. ...

Kategorie: Nezařazené

MŽP zveřejnilo data o produkci odpadů za rok 2016

V roce 2016 Česká republika vyprodukovala 34,2 milionu tun všech odpadů, to je o 3 miliony tun méně než vloni. Z toho činily 1,4 milionu tun nebezpečné odpady a 32,8 milionu tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3241 kg všech druhů odpadů.

Kategorie: Nezařazené