Filtr

Odpadová firma a záznamy kamer

České Budějovice umožní odpadové společnosti FCC, která pro město zajišťuje úklid a odpadové hospodářství, on-line nahlížet do kamerových záznamů městské policie. Firma ale nebude moci záznamy nahrávat. Radnice si od toho slibuje lepší letní i zimní údržbu.

Kategorie: Nezařazené

Nový web o Ekoznačení a EMAS

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, spustila nové webové stránky www.ekoznacka.cz, které jsou zaměřeny na prezentaci výrobků a služeb s ekoznačkou a společností, které mají registraci EMAS.

Kategorie: Nezařazené

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky

Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů. Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patřil už tradičně Mezinárodnímu týdnu propagace kompostu (International Compost Awareness Week - ICAW).

Kategorie: Nezařazené

Začala Baterkománie

Dvacet měst v Kraji Vysočina a také krajský úřad se zapojují do soutěže BATERKOMÁNIE, která odstartovala v květnu a potrvá do poloviny října. V zapojených městských úřadech jsou umístěny sběrné nádoby označené logem soutěže, do kterých mohou úředníci, ale i běžní občané odevzdávat použité baterie. Vyhraje ten úřad, kterému se...

Kategorie: Nezařazené

Převzetí neúplného autovraku

Převzít autovrak a vystavit potvrzení o jeho převzetí tak, aby bylo v souladu s výkladem ustanovení § 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, znamená, že provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví vlastníkovi autovraku nebo obci písemné potvrzení o převzetí autovraku v případě, že byla odevzdána alespoň...

Kategorie: Nezařazené

Cizorodých látek je v potravinách minimum

Státní veterinární správa zveřejnila závěry z téměř 75 tisíc kontrol, které proběhly v minulém roce při monitoringu cizorodých látek v potravinovém řetězci. Překročení limitů bylo zjištěno pouze u 0,11 % z nich. ...

Kategorie: Nezařazené