Ostrava chce, aby ministr průmyslu prověřil situaci na heřmanickém odvale

Provozovatelem úložného místa je státní podnik DIAMO, který má zajistit sanaci a rekultivaci místa. Dostupnost informací pro vedení Ostravy má tak sice své limity, ale i přesto mohou úředníci vyžadovat informace ohledně sanačních prací a iniciovat různé kontroly.
Zábrana pro šíření termické aktivity

„V lednu jsme se zúčastnili jednání s vedením státního podniku DIAMO, přičemž jsme byli opakovaně ujišťování, že žádné nebezpečí možné ekologické havárie v případě zahoření skládky s nebezpečným odpadem nehrozí. Stav je monitorován několika teplotními čidly. Zástupci podniku DIAMO nás rovněž ubezpečili, že mají dostatek vlastní techniky k případnému odtěžení hořící hlušiny. Zajímali jsme se také o to, proč nepokračuje budování oddělovacích vzdušných stěn v intencích doporučení expertní komise tak, aby bylo zabráněno dalšímu šíření termické aktivity do neaktivních částí odvalu a jaká opatření DIAMO přijímá proto, aby se termická aktivita nerozšířila do části bývalé skládky chemického odpadu,“ vysvětlil Aleš Boháč, primátorův náměstek pro životní prostředí.

Primátor Jan Dohnal dodal, že se město obrátilo na ministra průmyslu a obchodu, aby byl postup státního podniku DIAMO prověřen i ze strany resortu.

"Existuje několik rozporuplných studií s různými závěry, proto považujeme za nezbytné sledování vlivu hořícího odvalu na životní prostředí za účasti Českého hydrometeorologické ústavu. Tím však naše aktivity nekončí. Stávající stav je neakceptovatelný, vedení státního podniku DIAMO předložíme další otázky k harmonogramu i následnému postupu sanace a rekultivace místa, které povedou k úplné sanaci odvalu a máme snahu i nadále se k věci setkávat a sdílet potřebné informace. Zástupci vedení podniku DIAMO nás ujistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí prohoření. Nevstupujeme do aktuálních sporů státního podniku a firem, zúčastněných v místě, nechť předmětné řeší gesční subjekty, policie, soudy a další. Je ale nepřípustné, aby se situace zbytečně protahovala, proto vyzvu ministry průmyslu a obchodu i životního prostředí, aby přijeli do Ostravy a situaci se urgentně věnovali.“

Provozovatel odvalu státní podnik DIAMO nechal v minulosti zpracovat dokumentaci, která měla komplexně posoudit řešení sanace a rekultivace úložného místa. V rámci technické rekultivace podle dokumentace měly být mezi střední a severní částí a při východní hranicí v severní části vybudovány oddělovací vzdušné stěny. Tento projekt byl následně posuzován v roce 2021 expertní komisí Ministerstva průmyslu a obchodu, která doporučila provozovateli přepracování dokumentace. Jedním z doporučení byl i požadavek, aby pro výplň oddělovací stěny nebyl používán neupravený stavební odpad, obsahující i zbytky dřeva a dalších hořlavých materiálů.

Odval obsahuje i skládku chemického odpadu

Město nemá informaci, zda k úpravě projektu dle závěru expertní komise došlo, případné kontroly jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. "Při kontrole způsobu provedení dílčí stavební konstrukce oddělovací vzdušné stěny, provedené v září roku 2022 Obvodním báňským úřadem v Ostravě bylo zjištěno, že konstrukce oddělovací vzdušné stěny obsahuje netříděný a nepřepracovaný stavební odpad, obsahující mimo jiné i hořlavé materiály, čímž nejsou splněny podmínky nehořlavosti a geotechnické stability nově vzniklé úpravy terénu," uvedlo město ve svém prohlášení.

Odval Heřmanice je stále termicky aktivní, a proto cílem oddělovací vzdušné stěny je zabránění šíření termické aktivity do západní části odvalu, kde se mimo jiné nachází bývalá skládka chemického odpadu. Státní podnik DIAMO provádí v Heřmanicích monitoring ovzduší prostřednictví Zdravotního ústavu v Ostravě.

„Riziko však vidíme nejen v možném prohoření ke skládce chemického odpadu, ale také v samotném hoření odvalu a uvolňování znečišťujících látek do ovzduší, především prachu a benzo(a)pyrenu. V loňském roce se město obrátilo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Českou inspekci životního prostředí a Obvodní báňský úřad v Ostravě s žádostí o prověření dodržování příslušné legislativy, povolení a souvisejícího,“ dodal Aleš Boháč.*

-zr-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down