Počet nádob na sběr gastroodpadu v Česku roste

Velká Bystřice a Loučná nad Desnou jsou od října součástí projektu „tridimgastro.cz“ společnosti Energy financial group (EFG), jehož cílem je využívat kuchyňské zbytky či prošlé potraviny jako obnovitelný zdroj energie. Připojily se tak k více než dvaceti dalším městům a obcím, které již s gastroodpadem zodpovědně nakládají. Řada z nich navíc navyšuje počet sběrných nádob díky aktivnímu přístupu obyvatel k třídění. Recyklovaný potravinový odpad namísto skládkování putuje do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS, kde se zpracuje na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo.

V Olomouckém kraji se nově do sběru kuchyňského odpadu zapojují také obyvatelé Velké Bystřice a Loučné nad Desnou. Zbytky potravin rostlinného i živočišného původu mohou nyní odkládat do specifických tmavě hnědých nádob označených jako „gastroodpad“. Do nich je možné vhazovat například potraviny po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem. Ten je následně odstraněn na třídicí lince.

Odklon bioodpadu ze skládek

„Rozšíření možnosti třídění odpadu o zbytky z kuchyně považujeme za efektivní cestu k snížení celkového objemu směsného komunálního odpadu. Ten obvykle končí bez jakéhokoliv využití na skládkách, odkud zatěžuje životní prostředí. Důsledným tříděním nejen, že nebudeme nadále vyvážet na skládku složku, která má smysluplné využití, ale navíc ušetříme na stále stoupajících cenách poplatků za skládkovné,“ vysvětluje důvody zapojení do projektu Tomáš Dobřanský, odborný referent životního prostředí a odpadového hospodářství Loučné nad Desnou.

Za dva roky fungování projektu „Třídím gastro“ si třídění kuchyňských zbytků osvojilo již přes dvacet českých měst a obcí v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Mnoho z nich dokonce po pilotním sběru letos rozšiřuje množství recyklačních nádob. „Za účelem snížení celkového množství směsného odpadu v nádobách na směsný komunální odpad jsme v loňském roce prostřednictvím služby ‚Třídím gastro‘ rozmístili po městě osmdesát nádob na gastroodpad. Naši obyvatelé se do třídění odpadu zapojili opravdu velmi zodpovědně, proto jsme letos v září už po pouhém roce a půl jejich počet navýšili na sto kusů. Oproti běžným popelnicím jsou tyto speciálně opatřeny těsněním a uzavírací sponou zabraňující šíření zápachu,“ uvádí Pavel Foltýn, referent odpadového hospodářství města Hodonín.

Zapojují se radnice i gastroprovozy

Navyšování počtu nádob na sběr gastroodpadu nedávno proběhlo nebo se chystá mimo Hodonína také v Novém Jičíně, Kopřivnici, Uherském Brodě či Přerově, kde služba funguje. V zapojených obcích jsou nádoby dceřinou společností EFG Waste logistic v pravidelných intervalech na místě vyměňovány za prázdné a hygienicky vyčištěné. Vytříděný kuchyňský odpad se z nich namísto skládkování sváží a následně zpracovává pro výrobu biometanu, obnovitelné elektřiny a tepla v lokálních bioplynových stanicích EFG Rapotín BPS či EFG Vyškov BPS.

Kromě měst a obcí jsou do projektu „Třídím gastro" skupiny EFG zapojeny také instituce provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, ale také komerční gastroprovozy. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce pro komunální i komerční původce odpadu. Za dva roky provozu se od komerčních i komunálních původců odpadu podařilo EFG vytřídit z více než 3000 nádob přes 1200 tun gastroodpadu.*

-zr-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down