Novela omezující rizika havárií na vodách míří ke schválení

Ke schvalování ve Sněmovně míří po dnešku vládní novela vodního zákona, která má snížit rizika havárií na vodách a současně upřesnit pravomoci při likvidaci jejich následků. Poslanci do ní chtějí vložit některé úpravy. Zemědělský výbor doporučil vložit do zákona povinnost stálého sledování stanovených zvlášť nebezpečných látek pro největší znečišťovatele místo povinnosti stálého měření, jak navrhla vláda. Podmínky tohoto kontinuálního sledování by stanovoval vodoprávní úřad. Výjimku ze sledování by měly mít podle doporučení výboru elektrárny a teplárny.

Legislativní změny odstartovala otrava Bečvy

Změna zákona reaguje na havárii, která před třemi lety zničila život na kilometrech toku řeky Bečvy. Obsahuje plán zmapování všech výpustí odpadních vod, jasné rozdělení úkolů mezi instituce a až pětinásobné zvýšení sankcí.

Novela ve vládou předložené podobě zavádí nové povinnosti největším znečišťovatelům, kteří vypouští odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, například kyanidů. Přibýt jim má hlavně povinnost kontinuálního monitoringu. Podle odhadu by se měla v Česku týkat 100 až 200 znečišťovatelů K tomu ale měli výhrady někteří opoziční poslanci a argumentovali tím, že takové technologie až na výjimky neexistují. Pokud poslanci schválí návrh zemědělského výboru, změní se povinnost měření na povinnost sledování. Vládou navrhované znění zákona předpokládá, že vodoprávní úřad bude muset přihlížet k dostupnosti technologií kontinuálního měření i k ekonomické únosnosti těchto technologií.

Stát v návaznosti na normu plánuje do konce roku 2025 zmapovat prvních 2000 kilometrů řek, kde je nebezpečí havárií nejvyšší. Mapování výpustí má pokračovat ve třech etapách na všech tocích v Česku. Tvůrcem a správcem registru výpustí bude Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. M. Přístup do registru budou mít například vodoprávní úřady, hasiči nebo policie.

Nově se mají havárie hlásit jen Hasičskému záchrannému sboru ČR. Hasiči uvědomí vodoprávní úřad příslušný podle místa havárie, Českou inspekci životního prostředí, správce povodí a zástupce samosprávy obce. Důvodová zpráva uvádí, že na místě havárie jsou zpravidla první právě hasiči, kteří zahajují záchranné a likvidační práce. Po příjezdu zástupce vodoprávního úřadu úředník převezme řízení prací při likvidaci havárie a vyšetřování příčin, uvádí zpráva.

Debata nad kompetencemi úřadů

Skupina pražských poslanců v čele s Michalem Zunou (TOP 09) předložila pozměňovací návrh, který upravuje odpovědnost za zvládání povodní v případě Hlavního města Prahy. V případě povodně na Vltavě by odpovědnost přebíral magistrát, v případě menších toků, jako je Botič, Rokytka a Šárecký potok, by zůstala na městských částech.

Jakub Janda (ODS) a další poslanci chtějí usnadnit život vodákům. V případě, že jim na řece stojí v cestě vodní dílo, především malá vodní elektrárna, není někdy možné tuto překážku překonat a nebo obejít po břehu, kde jim v tom brání oplocení a zákaz vstupu, uvádějí. Navrhují proto, aby vodáci dostali možnost takovou překážku splout nebo loď přenést.

Bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek se dnes nepřihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který dříve vložil do sněmovního systému. Navrhoval v něm postupný růst poplatků za odběr podzemní vody. O jeho návrhu se v souvislosti s touto novelou jednat nebude.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down