Největší odpadové firmy v Česku využily a zpracovaly loni přes čtyři miliony tun odpadů

Firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství (ČAOH) za minulý rok využily cca 4,18 milionu tun odpadů. Zrecyklováno a předáno k dalšímu využití bylo téměř 1,68 milionu tun odpadu. Vyplynulo to z výsledků interního ročního sčítání, které asociace provedla mezi svými členy již podruhé.

Zpráva dále uvádí, že členové, kteří poskytli v rámci sčítání údaje, vyrobili přes 400 000 tun recyklovaných výrobků jako třeba SBR granulát, výrobky na bázi olova a cínu, desky na bázi dřeva, recyklované plastové výrobky, a podobně. Z odpadních autobaterií pak bylo zrecyklováno a vyrobeno přes 80 000 tun olověných ingotů. K dalšímu využití bylo dále předáno přes 130 tisíc tun vytříděného kovového odpadu, který bude roztaven a připraven pro novou výrobu kovových výrobků.

„Členské firmy ČAOH svými výsledky ve využívání odpadů přispívají k zásadní úspoře primárních materiálů, fosilních paliv i CO2. Jsme velmi aktivní v oblasti udržitelnosti a oběhového hospodářství a odpady vnímáme jako zdroje surovin pro udržitelný rozvoj,“ uvedl Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

V třídících zařízeních pak připravili přes 300 000 tun vytříděného papíru, který putoval k dalšímu využití a recyklaci. „Každá tuna recyklovaného papíru přitom oproti výrobě nového papíru ušetří okolo 14 stromů a tedy 0,5–0,9 tun CO2, které stromy pohlcují,“ uvedla asociace ve svý zprávě.

Bioodpady i využití skládkového plynu

K další úspoře stromů přispěla také recyklace odpadního dřeva. To bylo využito například na výrobu velkoplošných desek z dřevěného recyklátu pro výrobu nábytku i pro široké využití ve stavebnictví a dalších odvětvích.

Členové ČAOH do svých provozoven loni svezli a zpracovali více než 320 tisíc tun bioodpadů. Většina množství byla materiálově využita, mimo jiné také na zemědělské půdě. Dále bylo přibližně 70 000 tun bioodpadů předáno k dalšímu zpracování a zároveň bylo vyrobeno přes 30 000 tun kvalitního kompostu jako výrobku, který je vhodný jak pro zemědělské půdy, tak parky, či zahrady.

Členové ČAOH vyrábí také bioplyn, který je využíván jak k výrobě tepla, případně elektrické energie a také je využitelný pro účely pohonu vozidel. Také ze skládkového plynu, který je dle platné legislativy jímán a spalován, aby neunikal do životního prostředí, bylo členy ČAOH vyrobeno přes 200 tisíc MWh energie.

Na povrchu terénu v rámci terénních úprav budovaných staveb a k rekultivacím bylo využito více než 990 tisíc tun odpadních materiálů, čímž byly ušetřeny primární zdroje, které by jinak bylo nutné těžit z přírody.

Dále se členové ČAOH podíleli značnou měrou na energetickém využití odpadů, a to jak dodávkami neupravených směsných komunálních odpadů do spaloven, tak výrobou a energetickým využíváním alternativních paliv (TAP) z upravených, vytříděných a již nerecyklovatelných zbytkových odpadů. Zbytkové odpady z třídících procesů již nemohou dle zákona končit na skládkách, avšak mají vysoký energetický obsah, kvůli čemuž nejsou vhodné pro klasické spalovny (ZEVO), proto jsou využívány pro výrobu paliv z odpadů. Paliva z odpadů jsou směřována například do cementáren, nebo do tepláren s moderními multipalivovými kotli, kde nahrazují uhlí a další fosilní paliva. Členské společnosti ČAOH, zapojené do sčítání, ve sledovaném období vyprodukovaly více než 127 000 tun certifikovaných paliv z odpadů vhodných pro moderní energetické koncovky. Dalších více než 336 tisíc tun odpadů pak členové ČAOH předali k využití ve formě odpadů.

„Je vhodné, aby se na odpady nahlíželo jako na zdroje surovin pro další výrobu a ty vytříděné již nerecyklovatelné odpady, aby se využily energeticky například ve formě paliv z odpadů. Do součtu zapojeni členové České asociace odpadového hospodářství mají v tomto ohledu velmi dobré výsledky. I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se naše firmy snaží hledat moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu, jak nadále pokračovat v intenzifikaci systémů třídění a svozů odpadů a jak nabízet kvalitní služby obcím, městům a firmám,“ dodal Petr Havelka.

Největší hráči na českém trhu

Česká asociace odpadového hospodářství sdružuje téměř 100 společností v oblastech svozu, sběru, třídění, materiálového i energetického využívání a odstraňování odpadů. Prostřednictvím svých členů tak má řádově největší kapacity recyklace a recyklačních technologií v České republice.

V letošním roce se do interní sčítací akce zapojily například společnosti Kovohutě Příbram, OZO Ostrava, Transform Lázně Bohdaneč, Kronospan CR, Mondeco, Marius Pedersen, Rumpold, FCC Česká republika, AVE CZ odpadové hospodářství, Compag, Eco Waste Energy, Komwag, RPG Recycling a další.

Firmy, které se zapojily do loňského prvního sčítání, společně zvládly za předchozí rok zpracovat více než 2 230 000 tun odpadů. Z prvního srovnání vyšlo, že v rámci materiálového využití zúčastnění členové ČAOH ročně využili nebo recyklovali zhruba 616 600 tun odpadů a k dalšímu využití do finálních výrobků předali dalších minimálně 420 550 tun odpadů. Do výroby nových plastových výrobků bylo těmito členy ČAOH využito minimálně 17 687 tun plastů, což ušetřilo cca 35 200 tun CO2. K dalšímu využití bylo také předáno dalších 125 000 tun vytříděných plastů.

Zrecyklováno a připraveno do ingotů bylo rovněž 48 000 tun odpadního olova, které tak nemuselo být těženo v přírodě, ale je znovu využito z odpadů. Stovky tisíc tun odpadního dřeva bylo recyklováno na výrobu dřevotřískových desek pro nábytek a pro další použití. Jen tím se za rok ušetřilo asi 600 000 stromů. Tříděním papíru a jeho předáním k recyklaci v množství asi 290 000 tun vybrané členské firmy ČAOH dále ušetřily asi 580 000 stromů.*

-red-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down