Možný střet zájmů v evropských agenturách

Evropské agentury, které mají institucím EU a vnitrostátním orgánům členských států poskytovat odborné vědecké expertízy, mají problém s nezávislostí a jejich pracovníci se často ocitají ve střetu zájmů. Evropský parlament na problém dlouhodobě upozorňuje a snaží se navrhovat změny. Uvádí to zpravodajský portál EurActiv.cz, informující o dění v Evropské unii.

Nezávislé evropské agentury, které jsou zřizovány na dobu neurčitou a sídlí po celé EU, totiž hrají klíčovou roli v posuzování rizik v oblasti bezpečnosti potravin, léků, letecké dopravy či třeba chemického průmyslu.

Neziskové organizace, média a v neposlední řadě i Evropský parlament vytrvale poukazují na problém možného střetu zájmů u vědců, kteří zasedají v jejich řídících panelech, kvůli jejich vazbám na soukromý sektor.

Jak nedávno upozornila nezisková organizace sledující vlivy firemního lobbingu na politiky EU Corporate Europe Observatory (CEO), téměř 60 % expertů působících v Evropském úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA) má údajně vazby na potravinářský průmysl, tedy na odvětví, které má agentura regulovat. Úřad totiž mimo jiné poskytuje vědecká doporučení u nových látek používaných při výrobě potravin (aditiva, enzymy, barviva, nutrienty apod.) před schválením a následným uvedením na trh a zkoumá také účinky hnojiv na zdraví rostlin, krmiv na zdraví zvířat či snižování rizik onemocnění u zvířat. Spousta střetů zájmů je v oblasti financování výzkumu a soukromých poradenských kontraktů.

„Evropská komise sice předeslala vodítko, kterým se mohou agentury řídit v otázce střetu zájmů, pravidla však nejsou jednoznačná a každá z dvaatřiceti agentur je implementuje rozdílně a s různým efektem,“ vysvětluje český europoslanec Tomáš Zdechovský (EPP).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *