Evropská komise chce zabránit vývozu vozidel s ukončenou životností mimo unii

Evropská komise (EK) chce zabránit vývozu aut určených k sešrotování do zemí mimo EU. Odůvodňuje to kromě jiného ochranou životního prostředí a zajištěním zdrojů. Projekt by měl také zvýšit bezpečnost silničního provozu ve třetích zemích „zabráněním vývozu nezpůsobilých vozidel“. Postupně se počítá s opatřeními také pro motocykly, nákladní automobily a autobusy.

Opatření mají usnadnit získávání surovin, jako je ocel, hliník nebo plasty. Podle komise má být zrecyklováno 30 % plastů z vozidel s ukončenou životností. Opatření by také mělo pomoct zajistit dodávky těchto surovin, což je důležité i pro samotný automobilový průmysl.

Komise zdůrazňuje, že automobilové odvětví má významný podíl na poptávce po oceli, hliníku a mědi. Celkové náklady navrhovaného nařízení pro podniky a spotřebitele odhaduje na méně než 70 eur (1664 Kč) na vozidlo uvedené na trh. Očekává se, že cena nového vozu vzroste o necelých 40 eur.


udržitelnost
Ve středu začíná Evropský týden udržitelného rozvoje
Mohlo by vás zajímat

Podle komise se každý rok v Evropě dostane na konec své životnosti více než šest milionů vozidel. Nakládá se s nimi jako s odpadem. Evropský parlament a státy EU nyní musí vyjednat přesnou podobu projektu, než pravidla vstoupí v platnost.

Poslanci očekávají, že navrhovaná opatření vygenerují do roku 2035 čistý příjem ve výši 1,8 miliardy eur a vytvoří další pracovní místa a posílí toky příjmů pro odvětví nakládání s odpady a recyklace. Kromě toho by měly přispět i k lepší bezpečnosti silničního provozu ve třetích zemích tím, že zabrání vývozu vozidel nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích a sníží škodlivé znečištění a zdravotní rizika v zemích dovážejících ojetá vozidla z EU.

Komise revidovala stávající právní předpisy a navrhuje
jediné nařízení, které se zaměřuje na několik klíčových prvků:
• „Vzorový oběžník“: Výrobci automobilů budou muset poskytnout
jasné a podrobné pokyny pro subjekty provádějící demontáž,
jak části a součásti během používání a konce životnosti vozidla
nahradit a odstranit.
• „Využití recyklátu“: 25 % plastů použitých k výrobě nového
vozidla bude muset pocházet z recyklátů, z čehož 25 % musí
pocházet z vozidel s ukončenou životností.
• „Snažte se lépe“: 30 % plastů z vozidel s ukončenou životností
by mělo být zrecyklováno. Komise také vyzve členské státy,
aby poskytovaly pobídky garážím a opravnám na podporu prodeje
náhradních dílů. Toto opatření má podpořit trh pro opětovné
použití, repasování a renovaci dílů.
• „Zlepšení správy věcí veřejných“: Nová pravidla chtějí také
zavést vnitrostátní systémy rozšířené odpovědnosti výrobců
s cílem zajistit financování povinného zpracování odpadu,
motivovat recyklační firmy a podpořit spolupráci mezi
zpracovateli a výrobci.
• „Posílit zpětný odběr“: To znamená více kontrol, digitální
sledování vozidel s ukončenou životností v celé EU, lepší
oddělení starých vozidel od automobilů s ukončenou životností,
více pokut za porušení předpisů a zákaz vývozu vysloužilých
vozidel.
• „Zahrnout více vozidel“: Oblast působnosti těchto opatření
bude postupně rozšiřována tak, aby zahrnovala nové kategorie,
jako jsou motocykly, nákladní automobily a autobusy, čímž
se zajistí komplexnější pokrytí.

Větší odolnost v automobilovém průmyslu

Navrhované nařízení, které nahradí stávající směrnice o vozidlech s ukončenou životností a o opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti, bude mít podle komise také významný přínos pro životní prostředí, včetně ročního snížení emisí CO2 o 12,3 milionu tun do roku 2035, lepšího zhodnocení 5,4 milionu tun materiálů a zvýšeného využití kritických surovin. Nařízení chce také vést k dlouhodobým úsporám energie ve fázi výroby, snížení závislosti na dovážených surovinách a podpoře udržitelných a oběhových obchodních modelů.

Automobilový průmysl se pravděpodobně stane největším spotřebitelem kritických surovin v Evropě. Klíčem k přechodu na vozidla s nulovými emisemi je tedy posílení odolnosti EU vůči narušení dodavatelského řetězce a snížení její závislosti na dovozu surovin.

Návrh nařízení o požadavcích na oběhovost při navrhování vozidel a o řízení vozidel s ukončenou životností, který předložila komise, nyní posoudí Evropský parlament a rada.

Každý rok skončí životnost více než šesti milionů vozidel v Evropě. Nedávné hodnocení stávajících právních předpisů EU upravujících tuto oblast – směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (směrnice o vozidlech s ukončenou životností, přijatá v roce 2000) a směrnice 2005/64/ES o schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o jejich opětovnou použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost („směrnice o schvalování typu 3R“, přijatá v roce 2005), ukázalo, že je třeba výrazně zlepšit přechod automobilového odvětví na oběhové hospodářství, a tím snížit dopad na životní prostředí v souvislosti s výrobou vozidel a jejich zpracováním na konci životnosti a posílit udržitelnost automobilového průmyslu a odvětví recyklace v Evropě.*

-kce-

Časopis Odpady, č. 08/2023

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down