Chemička Synthesia dostala souhlas ke zvětšení skládky ve svém areálu

Chemička Synthesia Pardubice může zvětšit skládku tuhých odpadů STOH V ve svém areálu. Plánuje zvýšení její kapacity a po naplnění její rekultivaci. Tím by se prodloužila doba využívání skládky. Společnost získala pro svůj záměr souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v procesu posuzování jeho vlivu na životní prostředí (EIA).

Současná kapacita skládky je 160 800 metrů krychlových, nově by to mělo být 191 042 metrů krychlových. Kapacita skládky je naplněna z 96 %. Zvýší se horní hrana úložiště, maximální výška nad terénem včetně uvažované vrstvy rekultivace bude 23 metrů. Navrženým řešením se prodlouží životnost skládky zhruba o sedm let. Provozovatelem je od roku 2010 společnost SITA CZ a.s. (dnes Recovera Využití zdrojů).

Ministerstvo požaduje, aby chemička zpřesnila projekt biologické rekultivace, aby obsahoval standardní náležitosti projektu vegetačních úprav a řešení bylo jednoznačné. Po rekultivaci se bude v prostoru uzavřené skládky dělat každý rok monitoring výskytu invazních druhů rostlin, které se případně budou likvidovat. Bude také zachován monitoring podle platného integrovaného povolení, nově se bude provádět monitoring vod odtékajících z obvodového příkopu do Brozanského potoka a Velké strouhy.

Chemička se dlouhodobě snaží vypořádat se starými ekologickými zátěžemi ve svém areálu. V minulosti dokončila sanaci laguny betasmoly a laguny železitých kalů, většina odpadů z výroby však stále zbývá. Vznikly před privatizací státního podniku Východočeské chemické závody a stát v souvislosti s prodejem garantoval, že společnosti poskytne na odstranění všech zátěží 3,12 miliardy korun. Další postup bude záležet na vlivu odpadů na okolní prostředí.

V areálu zůstávají dvě skládky tuhých odpadních látek (STOH), laguna destilačních zbytků, retenční nádrž Lhotka, laguna sádry a sedimentační jímka číslo 3. Původní představa, že by se několik set tisíc tun odpadů odtěžilo a odvezlo k likvidaci, je zřejmě nereálná. Pokud by monitoring prokázal, že se vliv na okolí zmenšuje, bylo by vhodnější skládky zabezpečit, izolovat od okolního prostředí a ponechat na místě.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down