Kategorie:
Nezařazené

Zpětné ohlášení přeprav nebezpečných odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí zveřejnil sdělení k otázce zpětného ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydává toto
sdělení k zajištění jednotného výkladu k otázce zpětnému ohlášení přeprav
nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění
elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (dále jen
„elektronický systém“), ke kterému dojde 1. ledna 2018.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“) neupravoval způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů,
v případě nepřipraveného elektronického systému. Jediným vhodným postupem pro
plnění této povinnosti byla aplikace analogického postupu § 40 odst. 8 zákona
o odpadech nastaveného pro případ přerušení provozu elektronického systému. Toto
ustanovení kromě nastavení postupu během samotné přepravy požaduje, aby
příjemce odpadů ohlásil do tří dnů po obnovení provozu elektronického systému
všechny přepravy nebezpečných odpadů realizované po dobu přerušení provozu.
Režim § 40 odst. 8 zákona o odpadech je nastaven pro krátkodobé
přerušení provozu elektronického systému. Doba, po kterou nebyl provoz
elektronického systému zahájen, se postupně v průběhu roku 2017
prodlužovala. Situace, kdy provoz elektronického systému nebyl zahájen po
dobu celého kalendářního roku, neodpovídá situaci, kterou upravuje § 40 odst. 8
zákona o odpadech. S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že zákon
o odpadech nestanovuje příjemcům nebezpečných odpadů povinnost ohlásit
během 3 dnů od zahájení provozu elektronického systému přepravy realizované
v době od 1. ledna 2017 do zahájení jeho plného provozu. Integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností proto nebude takové zpětné ohlášení přeprav
uskutečněných v rámci výše uvedeného období umožňovat.
Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *