Kategorie:
Nezařazené

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou CzechInvest připravilo první výzvu v programu „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“

Cílem nového národního programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Základní myšlenkou programu je přinést řešení pro tyto mnohdy nebezpečné areály a plochy a prostřednictvím jejich nového podnikatelského využití tyto regiony hospodářsky pozvednout a přispět tak k zahlazování jejich ekonomických disparit.

První pilotní výzva pro rok 2017 je vypsána na částku 100 mil. Kč. Realizace programu je navržena v letech 2017–2023, kdy celková alokace finančních prostředků programu činí 2 mld. Kč, které budou postupně uvolňovány v souladu s absorpční kapacitou území. Žadateli o dotace v programu mohou být obce a kraje. Při hodnocení žádostí o zařazení do programu bude kladen důraz na efektivitu předložených projektů.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *