Zrušení POH pro některé původce by ušetřilo 62 milionů korun

Střední a malé podniky by v budoucnosti neměly být zatěžovány nadbytečnými administrativními požadavky ve věcech ochrany životního prostředí. Slibuje to již poněkolikáté Ministerstvo životního prostředí.

Podle svého materiálu, zveřejněného počátkem března, chce ministerstvo napomoci rozvoji podnikání, aniž by bylo dotčeno nastavení ochrany přírody. Dokument obsahuje téměř sto podnětů, které jednotlivě posuzovala meziresortní pracovní komise. Čtyřiadvacet podnětů už bylo splněno – osmnáct z nich naplnila novela zákona o vodách a novela zákona o odpadech. Její součástí je i navrhované zrušení povinnosti zpracovávat Plán odpadového hospodářství pro některé původce odpadů. Jen toto snížení administrativní zátěže by ušetřilo 62 milionů Kč. Dalších 61 podnětů čeká na svou realizaci. Ministr Chalupa tvrdí, že zavedení všech opatření do praxe bude znamenat pro podnikatelskou sféru úsporu až 8,7 miliard korun ročně.

ZJEDNODUŠENÍ PROCESŮ

Ohlašování podle zákona o odpadech bude zjednodušeno – provozovatelé zařízení k nakládání s odpady nebudou muset posílat údaje o těchto zařízeních vždy, ale jen v případě, že zahájili jejich provoz později nebo v menším rozsahu než je uvedeno v povolení. Při ohlašování prostřednictvím integrovaného systému (ISPOP) se znečišťovatel napoprvé přihlásí a pak už bude jen vyplňovat povinné údaje.

V rámci agendy by měly být nadále ohlašovány pouze údaje skutečně potřebné z hlediska ochrany životního prostředí a odstraní se duplicity. například v procesu EIA už žadatel nebude muset předkládat dvě různé dokumentace na dvě různá místa, postačí jedna společná dokumentace jak pro potřebu procesu EIA, tak i územního řízení. Celé řízení povede pouze stavební úřad.

Úpravy se dotknou také instituce zpětného odběru. Ten, kdo dodává zboží na trh a množství obalů je nižší než 3 tuny, nebude zatížen placením poplatků za zpětný odběr. MŽP uvádí, že podle zpracované analýzy toto opatření zjednoduší práci až polovině dotčených podnikatelů, přičemž celkové množství obalů, které nebudou evidovány, bude nižší než 1 %. Podnikatelé by také neměli mít povinnost zpracovávat plán odpadového hospodářství a ti, kterým odpad vzniká, budou vést evidenci 1x za měsíc, tedy ne týdně jako dosud. Živnostníci, kteří uzavřou smlouvu s obcí o účasti v jejím systému nakládání s odpady, pak nebudou muset vést evidenci, protože tuto povinnost za ně převezme obec.

ZMĚNY V EVIDENCI

Změny by podle dokumentu měly nastat i v evidenci přeprav nebezpečných odpadů, kde nyní musí přepravce vyplnit množství formulářů a sám je rozesílat různým úřadům. Nově bude stačit jednorázově se zaregistrovat do systému a veškerá přeprava bude již nadále evidována pouze elektronicky.

V ochraně ovzduší dochází ke zjednodušení kategorií zdrojů znečištění ovzduší na vyjmenované a nevyjmenované (tj. zdroje malé a velké). V nově navrženém předpisu budou některé dnes střední zdroje označeny jako nevyjmenované a nebude se na ně vztahovat povinnost nepřetržitého měření emisí.

Zdroj: MŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *