Zpráva o stavu životního prostředí

Vláda schválila zprávu o životním prostředí, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí. V roce 2011 se snížila zátěž životního prostředí - výroba technologicky vyspělejších produktů totiž měla nižší nároky na energie, a vznikalo tak také méně emisí. Na stavu životního prostředí se...

Vláda schválila zprávu o životním prostředí, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí.

V roce 2011 se snížila zátěž životního prostředí – výroba technologicky vyspělejších produktů totiž měla nižší nároky na energie, a vznikalo tak také méně emisí. Na stavu životního prostředí se projevilo i snižování výrobních nákladů spojené s přetrvávající hospodářskou stagnací a úsporami v domácnostech. Poklesl objem škodlivých látek vypouštěných do ovzduší, především emisí oxidů dusíku a těkavých organických látek. Projevila se na tom skutečnost, že lidé jezdí v modernějších autech s nižší spotřebou. U té nákladní je to ale naopak: roste, a navíc vozový park je čím dál tím zastaralejší.


Klesalo také znečištění potoků a řek díky tomu, že se vypouští menší množství odpadních vod a fungují čistírny OV. Zájem obyvatel o bioprodukty podnítil růst plochy ekologicky obdělávané zemědělské půdy. Narůstal také podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a zvyšovala se recyklace odpadů a obalů.

Emise znečišťujících látek do ovzduší produkované velkými podniky byly ve větší míře redukovány. Přetrvává však vliv emisí z domácích kotlů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *