Zpráva o stavu české přírody a krajiny

Publikace představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. Jeden z editorů zprávy, bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, konstatuje: "Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace,...

Publikace představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. Jeden z editorů zprávy, bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, konstatuje: „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa.“

Celá zpráva je k dispozici na www.env.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí, a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle zprávy se v krajině zmenšuje prostor pro živočichy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *