Zpracování lednic jede na tři směny

Když před pár lety dokončovali ve společnosti PRAKTIK systém, s. r. o., ve Stráži pod Ralskem zpracovatelskou linku na recyklaci starých lednic, byly provozní budovy obklopeny doslova mořem starých ledniček. To je dnes úplně jinak.

Před budovu jsou úhledně seřazeny žlutozelené kontejnery (tzv. wintejnery) systému Elektrowin, který v nich dodává sebrané lednice ke zpracování. Na plochách jsou snad desítky nádob, kontejnerů a klecí, v nichž jsou pečlivě roztříděné vysloužilé elektrospotřebiče od praček až po zahradní sekačky.

„Dnes zpracováváme on-line,“ vysvětluje Jana Martinková, obchodní manažer PRAKTIK system. „Jak nám dodávky přijíždí, rovnou se všechno vykládá na rampu a jede do technologie.“


„Pro příjem lednic máme dvojsměnný provoz, na tři směny jedou další zpracovatelská zařízení, zejména dotřiďovací linky,“ doplňuje Ing. Zbyněk Pěč, odpadový hospodář.

Z ČEHO JSOU LEDNICE

Uvnitř kovového korpusu jsou ledničky z plastů. Většinou je to polystyrén, kterého je v lednici kolem 11 % z celkové hmotnosti. Čím starší lednička, tím více polystyrenu v sobě má. U nových lednic bývá polystyrén nahrazován jinými plasty, jako je polypropylen. „Poměr plastů se do budoucna bude měnit, na to je třeba myslet a zařídit se podle toho,“ poznamenává Zbyněk Pěč.

Plasty smíchané s kusy kovu po základním rozdrcení korpusu jsou velmi obtížně uplatnitelné na trhu – nedají se použít pro nové výrobky. „Při zpracování se orientujeme hlavně na výrobu polystyrénové drti, u níž garantujeme 99,7 % čistotu. Je vhodná pro výrobu koncových výrobků,“ vysvětluje Jana Martinková. „S našimi zákazníky se dohodneme, že nám vzorek konečného výrobku pošlou, abychom měli před očima celý recyklační kruh,“ poznamenává a ukazuje poklice na kola k automobilu, ramínko na šaty k nerozeznání od dřevěného nebo zatravňovací dlaždici.

ZPRACOVATELSKÁ LINKA

Cesta vysloužilých lednic k recyklaci začíná obvykle na sběrném dvoře, odkud jsou ve zmiňovaných wintejnerech převáženy do zpracovatelského závodu. Přímo z kamionu jedou ledničky do tak zvaného prvního stupně zpracování chladicích zařízení. Tam se ze chladicího okruhu odsává chladivo spolu s olejem pomocí odsávacích kleští v podtlakovém režimu. Směs je pak rozdělena v separačním zařízení termickým odplyněním na olej a freon. Obojí se zachytává zvlášť, čistí se a skladuje.

Po odsátí se z lednice odstřihne kompresor, který se pak už v režimu odpadů předává k dalšímu využití. Z ledniček se vyndavají poličky (drátěné nebo skleněné), odstřihne se také kabel. „Takto očištěnou ledničku označujeme jako korpus,“ říká Zbyněk Pěč. „Korpusy rozlišujeme podle druhu izolace. Může být polystyrenová, vatová, polyuretanová. Jako nadouvadla byly donedávna používány freony, zejména freon R11. Nyní se používá pentan nebo cyklopentan.“

Lednice s PUR pěnou nadouvanou freony směřují do tzv. druhého stupně zpracování chladících zařízení, kde se drtí v podtlakovém prostředí. Při tom se uvolňuje freon R11, odsává se a zkapalňuje. „Odsátá chladiva z chladícího okruhu plus freony zachycené při drcení lednice skladujeme ve speciálních kontejnerech a přepravujeme k dalšímu zpracování do technologie společnosti RCN v Německu,“ dodává Jana Martínková.

DRCENÍ A TŘÍDĚNÍ

Po odsátí chladiv a oleje je z bývalé lednice jen běžná surovina k recyklaci – korpusy se několikanásobně drtí a drť se dotřiďuje. „Technologie funguje vícestupňově, takže postupně v krocích odstraňujeme neželezné kovy a jednotlivé druhy plastů,“ poznamenává Zbyněk Pěč. „Získávání jednotlivých frakcí plastů je poměrně obtížné, my je rozdělujeme mokrou cestou ve vodních lázních s různou hustotou.“

„Recykláty dnes prodáváme do většiny Evropy,“ říká Jana Martinková. „Musíme být velmi aktivní. Když firma nemá s recyklovanými plasty provozní zkušenosti, často není ochotna je používat. Musí si je vyzkoušet, pak už je obvykle přístup jiný.“

Kromě dobře prodejného polystyrénu vznikají při drcení lednic také další frakce, například těžké plasty s obsahem PVC, kde mohou být přimíchány i zbytky neželezných kovů. Tato směs se velmi obtížně třídí a proto je obtížně uplatnitelná na trhu. Na jejich dalším zpracování na obchodovatelnou surovinu však v PRAKTIKU podle svých slov stále pracují.

VÝVOJ VE SLOŽENÍ

Ačkolik legislativa ještě nevyžaduje zachytávání pentanu z moderních ledniček, ve Stráži po vzoru jiných evropských zpracovatelů pracují na technologických úpravách, které jim zachytávání pentanu umožní.

„Lednice, které mají izolace nadouvané pentanem, zatím drtíme na běžném drtiči. Jsou to většinou novější lednice, u nás se začaly prodávat zhruba v 90. letech, takže jich zatím není mnoho. Je fakt, že staré lednice s freony vydrží déle. Lidi je mají desítky let, kdežto pentanové odcházejí tak po osmi letech – uvádějí to sami výrobci. Chceme být připraveni, protože v několika letech budou rychle přibývat a pak se dají očekávat i omezení kvůli pentanu,“ uvažuje Zbyněk Pěč.

V profesionálních chladicích zařízeních se stále ještě používají freony, tak zvané F-plyny, což jsou „měkčí“ freony pouze s obsahem fluoru. Dokážou vymrazit zařízení až na – 40 °C. U domácích ledniček tak nízká teplota není potřeba a pro náplň chladicího systému se používá izobutan.

DALŠÍ SPOTŘEBIČE

Kromě lednic zpracovávají ve Stráži pod Ralskem ještě různé malé spotřebiče, nářadí a nástroje i pračky, myčky apod., vesměs vysloužilá elektrická zařízení skupin 1 a 6. „Tyto spotřebiče se demontují ručně. Spolupracujeme s místní věznicí – začínali jsme se dvěma vězni, dnes u nás pracuje kolem 35 lidí ve výkonu trestu ve velké dílně na demontáž. Je to výhodné pro obě strany. Zájem ze strany vězňů je veliký, protože si tak přivydělávají, a my zase máme větší zpracovatelské možnosti,“ vysvětluje Jana Martinková.

„Díky ruční práci dokážeme perfektně oddělit jednotlivé složky. Malé spotřebiče neházíme do jednoho drtiče, protože výstup by byl absolutně neprodejný,“ poznamenává na závěr Jana Martinková. „Když vše předtřídíme už na samém začátku a hlídáme jednotlivé frakce, pak jsou výstupy mnohem kvalitnější. Platí to vše, co zpracováváme – malé i velké spotřebiče.“

Vzorky recyklovaného polystyrénu, vyráběného z vysloužilých lednic.

Detail demontáže lednice s použitým hydraulických nůžek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *