Autor
Kategorie:
Praxe

Zpětný odběr tonerů zajišťuje jejich výrobce

Výroba ekologických tonerů je vzhledem k manipulaci s tonerovým prachem pod přísným dohledem.

Český výrobce a distributor Teko Technology se nevyhýbá ani prosazování společenské odpovědnosti a podporuje osvětu v oblasti ekologie a recyklace. Vzhledem k výrobnímu artiklu je třeba, aby výroba bezezbytku splňovala ekologické postupy a certifikace. Teko Technology vyrábí kompatibilní ekologické tonery a tiskové náplně TEKO. Materiál použitý na jejich výrobu pochází výhradně od dodavatelů z Evropské unie, přesněji z Velké Británie. Nejpřínosnější je dodržování pravidel dle normy ISO 9001:2009. Týká se celkového procesu výroby a vším, co s tím souvisí. Každý toner projde před opuštěním továrny sérii testovacích tisků, kdy je odzkoušena barevná kvalita, funkčnost a mechanická odolnost.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Firma tiskové náplně nejen vyrábí, ale také zajišťuje jejich sběr a likvidaci. Svou ekologickou politikou se Teko Technology snaží působit na své klienty a dodavatele a rozšiřovat tak všeobecné povědomí o problematice životního prostředí. Tonery a tiskové náplně do kancelářských zařízení spadají do kategorie nebezpečného odpadu. Prach, elektronické tiskové čipy nebo samotné plastové obaly představují v případě neodborné likvidace značné riziko. Zpětným odběrem tiskových produktů se společnost snaží zabránit jejich likvidaci „po domácku“, při které použité tonery často končí ve směsném odpadu. Společnosti přitom využívá služeb specializovaného dodavatele, který se na tento typ odpadu dlouhodobě specializuje. Likvidace každé tiskové náplně je zpětně dohledatelná a dodavatel služeb za ni ručí.

BEZPEČNÁ VÝROBA

Tonerový prach, který je náplní všech tiskových kazet, může být látka škodlivá, pokud se s ní manipuluje nesprávně s ohledem na prašné skupenství, ale jako taková škodlivá není. Proto je kladen značný důraz jak na finální kontroly tonerů, z kterých prach nesmí unikat, tak na pracovní prostředí. Všichni zaměstnanci mají k dispozici ochranné pomůcky, které zabraňují vdechnutí prachu či zasažení očí a pokožky. „Za své zaměstnance jsme na pracovišti zodpovědní a rozsah této povinnosti si plně uvědomujeme. Prach, který používáme, není zdravotně závadný. Prošel testy Zdravotního ústavu v Ostravě,“ dodal produktový manažer Petr Kempa.

Všichni zaměstnanci pracují v čistém prostředí a jsou ve styku jen s tím materiálem a stroji, které souvisí s jejich prací. Zabezpečeno je i barvové médium, se kterým přímo nikdo do kontaktu ve výrobě nepřijde. Všechen materiál je ukryt v nádobách, vzduchem se nešíří. Vyfasují roušky, latexové rukavice pro jemnou práci, samozřejmostí je firemní oblečení, obuv. Ale nejde prý o žádné NASA, podmínky jsou lidské, nastavené v rámci certifikačních osvědčení.

Likvidace každé tiskové náplně je podle jejího výrobce zpětně dohledatelná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *