Znehodnocené řezné emulze lze zregenerovat a znovu použít

Řezných emulzí bez obsahu halogenů se v naší republice (podle statistiky) spotřebuje zhruba 26 tisíc tun ročně. Většina z nich svém znehodnocení končí v deemulgačních stanicích a spalovnách. V posledních době se však zvyšuje zájem o jejich regeneraci.

Podíl na tom má i společnost Tegamo Czech, s. r. o., která provozuje unikátní technologii, umožňující opětovné použití řezných emulzí ve výrobním procesu. Více nám o tom řekl Ing. Radek Doležal, projektový manažer společnosti.

Přibližte, prosím, jak je to vlastně s řeznými emulzemi?

Řezné emulze se používá při obrábění. Je to roztok z 80-90 % vody, do níž je emulgován řezný olej. Proces obrábění běžně probíhá při teplotách kolem 20 stupňů, takže emulze mají tendenci se kazit. Narůstá v nich počet bakterií, plísní a nižších hub a to ovlivňuje funkčnost emulze. Bakterie také představují zdravotní riziko pro obsluhu strojů. Zhoršení kvality emulze má vliv na řezný nástroj a kvalitu obrábění. A to bývá problém při procesu velmi přesného obrábění.

Zhoršování kvality řezných emulzí se dá zabránit různými způsoby. Jedním z nich je třeba chemická cesta – přidávají se stabilizující přísady, které zabrání růstu bakterií. Ne vždy je tento krok však vhodným řešením.

Znehodnocené emulze jsou nebezpečným odpadem a běžně se odstraňují na deemulgačních stanicích. Zde se od sebe oddělí olej a voda. Vodní fáze končí na ČOV, olejová fáze se obvykle spaluje ve spalovnách.

A co vaše technologie?

Hodně firem, které se zabývají obráběním kovů, obvykle používají řeznou emulzi tak dlouho, dokud se neprojeví známky jejího znehodnocení. Když je emulze „vyhospodařená“, předávají ji odborným firmám k likvidaci. Jsou i firmy, které mají zavedený plán údržby strojů a řezných emulzí, těch však není mnoho.

Otázky kolem regenerace jsme začali řešit na požadavek jedné firmy. Zatěžovaly je zvyšující se náklady na likvidaci upotřebených řezných emulzí. V tomto konkrétním případě bylo likvidováno zhruba 40 tun řezných emulzí měsíčně.

Na základě tohoto zadání jsme vyvinuli technologii, která z řezné emulze umí odseparovat mechanické nečistoty, úkapový olej a vyhubit nežádoucí bakterie a houby. Technologie je unikátní v tom, že v procesu regenerace řezné emulze nepoužíváme žádné chemické přísady.

Praxe ukázala, že touto technologií jsme schopni zhruba 70 % objemu řezné emulze vrátit zpět do výrobního procesu. Má to samozřejmě určité omezení, emulze se musí dát k regeneraci v tu správnou dobu, nesmí být totálně znehodnocená.

Technologie, kterou jste vyvinuli, je unikátní. Existují také jiné postupy, které lze použít?

Ano, jsou finančně dostupná zařízení, která jsou schopná dostat z řezné emulze mechanické nečistoty. Jiná jdou dál a jsou schopny odstranit i úkapové oleje. Většinou pracují na principu odstředivek. Viděl jsem mobilní zařízení, které umělo odstraňovat i bakterie. Řezná emulze se v tomto zařízení zahřála na teplotu, při které se bakterie vyhubí. Ale podle mého názoru je tento postup energeticky, a tedy i finančně náročný. Naše technologie je jedinečná v tom, že je velmi ekonomická.

Co se děje s emulzí po regeneraci?

Parametry, které je třeba sledovat a upravovat, stanovuje zákazník. Vždy musíme počítat s tím, že řezná emulze je nějakým způsobem znehodnocena procesem obrábění. Po regeneraci se zpravidla na požadovanou hodnotu upravuje koncentrace. Důležitá je i teplota emulze, která by měla být srovnatelná s teplotou obráběcího procesu.

Lze vaší technologii využít pro všechny druhy řezných emulzí?

Řezných emulzí je na trhu nepřeberné množství a prodejci je dodávají zákazníkovi přesně na míru. Proto je nutné pro každého zákazníka stanovit individuální postup. Na začátku spolupráce nejdříve požadujeme datové podklady k řezným emulzím. Následně odebereme vzorky znečištěných emulzí a v laboratorních podmínkách provedeme testy regenerovatelnosti řezné emulze. Teprve poté stanovíme proces technologie regenerace.

U každého případu necháváme provést testy v nezávislé laboratoři, abychom zjistili, zda je zvolený postup regenerace pro daný proces vhodný. Zákazník stanoví parametry, které chce srovnávat. Většinou se sleduje pH, koncentrace, obsah úkapových olejů, bakterie, houby, plísně, mechanické nečistoty. Souběžně s tím se provádí i srovnávací test emulze nové s emulzí regenerovanou. Pokud je vše v pořádku, nastartuje se proces implementace technologie. Technologické otázky jsou však v praxi ten snadněji překonatelný problém.

Co je ten těžší?

Do procesu vstupují firmy, které dodávají do výrobních závodů nové řezné emulze. Celkem logicky nemá nikdo z prodejců zájem, aby se emulze regenerovaly. Přicházejí tím o odbyt svých produktů. Proto je důležité zapojit zástupce dodavatelských firem do procesu implementace. Řezná emulze se nedá regenerovat nekonečně dlouho. Procesem regenerace pouze prodlužujeme její životnost.

* Kromě dodavatelů emulzí vás taky asi nebudou mít rády oprávněné firmy, které se zabývají likvidací těchto odpadů?

Naše činnost v současné době využívá jen zlomek z celkové produkce, který jste zmínila v úvodu. To tyto firmy nemůžeme ohrozit. A i to množství, které projde naší technologií, se jednou musí předat k odstranění.

Největším odběratelem řezných emulzí jsou u nás podniky automobilového průmyslu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *