Znečištění půdy v Evropě

Mnoho studií ze silně kontaminovaných areálů po celém světě indikuje možný vliv vysokých hodnot znečištění půdy na zdraví obyvatel.

I přes významný vliv znečištění půdy na vodu, vzduch, a koneckonců i na společnost, v EU dlouho neexistovala legislativa, která by se specificky zaměřovala na ochranu půdy. K její ochraně však přispívaly různé složkové politiky, týkající se například vody, odpadů. chemikálií, průmyslového znečištění, ochrany přírody, pesticidů nebo zemědělství.

Evropská komise přijala strategii týkající se půdy v roce 2006 [COM (2006) 231]. Jejím cílem bylo ochránit půdu před více hrozbami, mezi nimi i znečištěním (kontaminací). Po dvou stech letech industrializace je znečištění půdy v Evropě významným problémem. Nejčastějšími kontaminanty jsou těžké kovy a minerální oleje. Podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA, 2007) počet míst potenciálně znečištěných kontaminanty se v EU blíží třem milionům, z toho 250 tisíc míst potřebuje rychlý zásah. Hlavními důvody kontaminace jsou bývalé i současné průmyslové a obchodní aktivity, nakládaní s odpady a jejich úprava – tyto důvody však mají napříč Evropou mnoho variant.


Zdroj: studie EK Soil Contamination: Impacts on Human Health, září 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *