Znečištění ovzduší v ČR

Odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2012 uvádí, že miliony lidí v Česku žije v oblastech, ve kterých jsou překračovány limity pro znečištění ovzduší vyplývající ze zákona a evropské směrnice. Hlavní příčinou znečištění ovzduší polétavým...

Odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2012 uvádí, že miliony lidí v Česku žije v oblastech, ve kterých jsou překračovány limity pro znečištění ovzduší vyplývající ze zákona a evropské směrnice. Hlavní příčinou znečištění ovzduší polétavým prachem (PM10) ve městech je zejména automobilová doprava. Specifická (a významně vyšší) pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace.

„Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2012 naplněno na 38 ze 90 hodnocených měřicích stanic,“ upozornil v této souvislosti MUDr. Miroslav ŠUTA z Centra pro životní prostředí a zdraví. „Hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) (roční průměr 20 mikrogramů na m3) byla splněna pouze na 13 z 90 hodnocených stanic. V případě znečištění jemným prachem (PM2,5) byl zákonný roční limit (25 mikrogramů na m3) překročen jen na 5 z 26 hodnocených stanic (všechny v Moravskoslezském kraji).

Jako polétavý prach (PM10) se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 mikrom. Jako jemný prach (PM2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 mikrom, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější.

Vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic a působí negativně na srdečně-cévní systém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *