Zmírnění ekologických zákonů podnikům ušetří miliardy korun

V druhé vlně škrtů se má zjednodušit či zrušit 36 úředních nařízení. Některé byrokratické normy podnikatele dusí, uznávají to i ekologové.

Každý rok musí firmy posílat hlášení o tom, kolik vytvořily odpadů, hned na dvě místa: na Ministerstvo životního prostředí i na Český statistický úřad. Přitom dvojité hlášení ochraně přírody nijak nepomáhá, jen zatěžuje úředníky na ministerstvech i na obecních úřadech, které data přeposílají „výš“. Tahle povinnost, stejně jako desítky dalších byrokratických nařízení, by mohly již brzy zmizet.

Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu dokončují už druhý seznam škrtů v ekologické legislativě, který by měl podnikatele zbavit zbytečného papírování, a tím jim ušetřit i peníze. Celkem je nyní na řadě 36 nařízení, jež by chtěly podniky zrušit nebo zjednodušit. Například chtějí výrazně zúžit rozsah dokumentů, které po nich úřady chtějí do hlášení pro prevenci havárií. „V podnicích bývají stovky technologických procesů, a tak mohou být tyto doklady nepřiměřeně rozsáhlé,“ stojí v materiálu, v němž Ministerstvo průmyslu mapuje zbytečné úřadování firem. A ministerstvo životního prostředí se této změně nebrání.


PODNIKÁNÍ VERSUS EKOLOGIE

Odstraněním nadbytečné byrokracie by podle propočtů ministerstva průmyslu měly české podniky ušetřit skoro 9 mi-liard korun za rok.

„Už probíhá druhá vlna odbourávání zátěže, zúčastňujeme se jí a jsme rádi, že se o tom začalo jednat,“ říká Milan Mostýn, mluvčí Svazu průmyslu a dopravy, který na jednáních s ministerstvy zastupuje hlas podniků. „Nechceme, aby se slevovalo v ochraně životního prostředí, ale zároveň máme zákony, které jdou i nad rámec toho, co požaduje Unie. A to české podnikatele brzdí,“ dodává Mostýn.

Podle ekologů může část úlev, jež firmy požadují, znamenat problém. Nesouhlasí například se zrušením sledování a hlášení přenosu nebezpečných látek v odpadech. Ministerstvo životního prostředí zatím nechává tuhle námitku otevřenou a je možné, že jí vyhoví.

I BRUSEL UŽ EKOZÁKONY ZMÍRŇUJE

Cestou zmírňování ekologických zákonů se už vydává i Evropská unie. V Bruselu se začínají sbíhat návrhy na to, jak proškrtat ekozákony, které brzdí podnikání. Evropská komise si je objednala u samotných podniků a jejich organizací. Oslovila jich kvůli tomu zhruba tisícovku.

Také nedávný unijní summit se shodl na tom, že už přebujelou byrokracii nestačí jen kritizovat. Malé a střední podniky už vytipovaly deset oblastí ke změně. Jsou mezi nimi normy týkající se odpadů, používání chemikálií, ale také zákoník práce nebo uznávání kvalifikace.

Zdroj: www.ihned.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *