Kategorie:
Nezařazené

Změny ve vykazování evidence vysvětlí metodický pokyn

Podle vyhlášky č. 83/2016 Sb. musejí nově producenti používat při evidenci odpadů identifikační číslo provozovny (IČP), a to od 30. června 2016. To může znamenat velké změny.

Do zmiňovaného 30. 6. používali producenti většinou vykazování odpadu „na sídlo“. Firma, která má po republice více provozoven a své sídlo třeba na pražském Václavském náměstí, obvykle vykazovala své odpady na své sídlo na „Václaváku“, i když bylo jasné, že tam žádné odpady nepředávají. To se nyní musí změnit: za letošní rok budou za prvního půl roku vykazovat  na „sídlo“, za druhý půlrok na IČP.  Hlášení teď bude muset být mnohem komplikovanější, strukturovanější. Ale nejspíš se v nich aspoň zpočátku objeví mnoho chyb. Jak se k situaci postaví úřady? Na stanovisko jsme se zeptali Ministerstva životního prostředí a jeho odpovědi přinášíme.

* Budou producenti informováni/školeni, jak mají změny v hlášeních provést?

MŽP: Odbor odpadů MŽP vydal v červnu 2016 „Sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění“. Rovněž v rámci školení KÚ, ORP byly ohlašovatelům sdělovány informace k IČP. Dále bude odpovídáno na dotazy k používání IČP.*

Celý článek naleznete v listopadovém čísle časopisu Odpady, které vychází 10. 11.

Komentáře ke článku 1

  • Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

    Dobrý den, reaguji tímto na anotaci tohoto článku a rád bych jen připomenul, že evidovat převzetí odpadu z provozovny, nikoliv ze sídla jak je výše uvedeno, platí již od roku 2002. Analogicky i předání odpadu na provozovnu, nikoliv na sídlo. Výjimkou jsou pouze oprávněné osoby provozující mobilní zařízení ke sběru odpadů. Zde se evidence vede opravdu na sídle a proto i v kolonce partner je uvedena adresa sídla takového zařízení. Vyhláška 83/20016 Sb. zavádí pouze formát a způsob jednoznačného kódového označení provozovny a to pro přesnější elektronické zpracování. Jednoznačné označování provozoven souvisí mj. i s plánovanou elektronizací přepravy nebezpečných odpadů. Již několik let se musí při tvorbě ročního hlášení uvádět také číslo provozovny a to i u partnerských subjektů. Vyplývá to z datového standardu MŽP a ISPOP. Dosud si ale toto číslo provozovny mohl každý zvolit sám a každý rok libovolně jiné. Shrnuli to, změnou vyhlášky 83/2016 Sb. je v tomto případě prakticky pouze to, že se nastavil systém, jaká hodnota se má do čísla provozovny uvádět. Jedná se o Identifikační číslo provozovny z Rejstříku živnostenského podnikání nebo Interní číslo provozovny zvolené původcem dle metodického pokynu MŽP, kód ORP v případě činností mimo stacionární provozovnu a Identifikační číslo zařízení v případě oprávněné osoby. Kódové označení provozovny by měl původce sdělit oprávněné osobě při první předávce odpadu a oprávněná osoba by měla původci sdělit Identifikační číslo zařízení IČZ. To vyplývá z přílohy č. 2 vyhlášky 383/2001 Sb. po novele vyhláškou 83/2016 Sb. Více informací k této problematice umisťujeme na našich stránkách http://www.inisoft.cz a zároveň realizujeme řadu školení na toto téma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *