Změny ISPOP v roce 2011

Od začátku roku 2011 se rozběhne nový informační systému ISPOP.

Pracovníci CENIA doporučují všem ohlašovatelům, aby se podrobně seznámili s jednotlivými manuály. Manuály budou dostupné na webu ISPOP. Letos se počítá s šestinásobným nárůstem ohlašovatelů (odhad je třicet tisíc), tudíž lze předpokládat přetíženou telefonní linku a nebude velký prostor pro vaše individuální dotazy.

Přístup do systému ISPOP bude mít ohlašovatel, ověřovatel (tj. úřady) a nově zmocněnec. Jeden subjekt = jedna registrace subjektu, nezávisle na počtu provozoven, ekologů atd. Vlastník přístupových údajů, tzv. správce subjektu, bude mít možnost přidělovat další přístupové údaje. Registrace provozoven je nutná pouze pro agendy IRZ a pro oblast ochrany ovzduší. Pro tyto dvě agendy budou k dispozici dva odlišné formuláře a dvě odlišné IČP (Identifikační Číslo Provozovny). Pozor neplést s IČO přiděleným živnostenským úřadem!

Autorizaci bude možno provádět elektronickým podpisem nebo formou listinného potvrzení, a to do 5 dnů. Rozhodujícím bude v tomto případě datum, resp. razítko pošty, které se rovná datu podání. Elektronický podpis se vkládá vždy úplně nakonec, tj. před odesláním. Pokud vložíte elektronický podpis do prázdného formuláře, případně do rozpracované práce, bude elektronický podpis znehodnocen.

Telefonická podpora na čísle 267 225 267 bude sloužit pouze pro technické problémy. V souvislosti s náběhem nového systému bude současný ISPOP mimo provoz v době od 17. prosince 2010.

Podání hlášení znamená ve stručnosti stáhnout si příslušný formulář (hlášení). Případně můžeme využít formulář vlastní, ale pozor na datový standard! Přehled datových standardů je k dispozici na stránkách ISPOP. Vyplníme pouze formuláře relevantní vzhledem k naší činnosti. Termíny hlášení vyplývají z příslušných složkových zákonů.

PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP V ROCE 2011 HLÁSÍ:

ohlašovatelé, kteří hlásí dle zákona o ovzduší

ohlašovatelé, kterým vznikla povinnost hlásit za rok 2010 do IRZ

ohlašovatelé, kteří povinně podávali hlášení prostřednictvím ISPOP v roce 2010

E-PRTR (příloha č.1 nařízení 166/2006/ES)

V roce 2012 se přidají ti, kteří jsou povinni hlásit dle složkových zákonů, do IRZ a nově i problematiku obalů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *