Změna vyhlášky o elektroodpadech

Od 1. srpna 2012 platí novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Nová právní norma vyšla v částce 85/2012...

Od 1. srpna 2012 platí novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Nová právní norma vyšla v částce 85/2012 Sb. (17. července 2012) pod číslem 249/2012 Sb. Tato změna nesouvisí s novou evropskou směrnicí, o níž píšeme na této stránce.

Novela je poměrně malá – mění pouze dva body v příloze č. 5, v níž je seznam použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaných difenyletherů (PBDE), na které se nevztahuje § 37j) odst. 3 zákona. Do přílohy se nově vkládá bod 7 c)-IV, který zní: „Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů“. Do přílohy č. 5 se nově doplňuje bod 37, který zní: „Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení (platí do 31.prosince 2013).“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *