Změna plateb za komunální odpad

Od 1.1.2013 začínají platit některé nové vyhlášky obcí týkající se poplatků za komunální odpad. Prezident republiky Václav Klaus podepsal v květnu 2012 zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za...

Od 1.1.2013 začínají platit některé nové vyhlášky obcí týkající se poplatků za komunální odpad. Prezident republiky Václav Klaus podepsal v květnu 2012 zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Na začátku května 2012 schválila Poslanecká sněmovna možnost navýšení části poplatku za netříděný odpad.

Od roku 2013 může částka za netříděný odpad dosáhnout až 750 Kč na obyvatele s trvalým bydlištěm na území obce. U tříděné složky by měla být zachována hranice 250 Kč, maximální roční sazba je tedy 1000 Kč. Vždy se však může jednat maximálně o podíl, který vyplývá z fakturované hodnoty. Vzhledem tomu, že se rozšiřuje také okruh poplatníků, může v některých obcích dojít i k poklesu placené částky. Příslušné vyhlášky obcí bylo možno připravovat již v průběhu roku 2012, ale tak, aby jejich účinnost byla ke dni 1.1. 2013. Jejich obsahem je kromě stanovení výše poplatku za odpad na občana a rok vždy informace, kolik jsou skutečné náklady za zpracování odpadů v obci na jednoho občana a rok. K novele vyšel rovněž podrobný metodický pokyn Ministerstva vnitra.

Zdroj: ČAOH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *