Zlikvidovat v souladu s předpisy

Kontrolní mise orgánů EU (Potravinového a veterinárního úřadu DG SANCO) u nás kontrolovala nakládání s vedlejšími živočišnými produkty, což jsou zejména odpady z jatek, kosti, krev, odřezky kůží, odpad z mlékáren a všech potravinářských provozů, kadávery zvířat nebo prošlé potraviny. Veškerý tento...

Kontrolní mise orgánů EU (Potravinového a veterinárního úřadu DG SANCO) u nás kontrolovala nakládání s vedlejšími živočišnými produkty, což jsou zejména odpady z jatek, kosti, krev, odřezky kůží, odpad z mlékáren a všech potravinářských provozů, kadávery zvířat nebo prošlé potraviny. Veškerý tento odpad může být potenciálně nebezpečný, protože může být živnou půdou pro řadu i nebezpečných mikroorganismů. Proto se kontrolám likvidace tohoto odpadu věnují i orgány státního veterinárního dozoru. Veškerý odpad je rozdělován do kategorií nebezpečnosti a podle toho je tzv. neškodně odstraňován. Například v asanačních podnicích, popřípadě některý může být využit v kompostárnách.

Tři inspektoři z FVO navštívili ve čtyřech krajích asanační podniky, výrobu krmiv pro zájmová zvířata, chov kožešinových zvířat, drůbeží jatka, jatka, kde se poráží skot a prasata, závod na výrobu bioplynu, sklad kůží, mlékárnu, výrobnu organických hnojiv i zemědělská hospodářství. Kontrolovali jak samotný způsob nakládání s odpady, tak i způsoby dokladování, tj. evidence. Neshledali prakticky žádná pochybení, vše se činí v souladu s veterinární legislativou. Technologické způsoby zpracovávání v asanačních podnicích jsou bezpečné a riziko zde nehrozí, všechny živé struktury, tj. zejména bílkoviny, jsou destruovány za dostatečných teplot a tlaku. Česká republika patří v EU i ve světě mezi špičku v zacházení a bezpečném odstraňování VŽP.

Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty je u nás v pořádku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *