01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

ZKUŠENOSTI Z BERLÍNA A HAMBURKU

Separace sběru Nakládání s odpadem je průvodním rysem civilizovaného světa. Dvojnásobnou měrou však rostou nároky na odpovědné zacházení s nimi ve velkoměstech. Tady bývá "produkce odpadů" enormní, což platí jak kvantitativně, tak i sortimentně. Pár postřehů ukazuje, jak související problematiku...

Separace sběru

Nakládání s odpadem je průvodním rysem civilizovaného světa. Dvojnásobnou měrou však rostou nároky na odpovědné zacházení s nimi ve velkoměstech. Tady bývá "produkce odpadů" enormní, což platí jak kvantitativně, tak i sortimentně. Pár postřehů ukazuje, jak související problematiku řeší města ve Spolkové republice Německo.

Firma "Berliner Stadtreinigungbetriebe" pečující o čistotu hlavního města Berlína přijala, obdobně jako další velkoměsta v zemi, princip, že nejlepším řešením je odpady eliminovat - vyloučit. Druhým principem v pořadí je odpady místně zhodnocovat.

ATRIBUT VYSPĚLOSTI

Váhu takto pojímané argumentaci dodává fakt, že město se ročně zbavuje 2,4 miliónu tun odpadů. Polovinu představuje odpad z domácností. Oněch 349 kg odpadů, připadajících na hlavu každého obyvatele města na Sprévě, znamená již velkou zátěž. Pokud by firma, která s takovou vahou nakládá poté, co se jí občan zbaví, nebyla dostatečně silná, péči o odpady by asi nezvládla.

Jak k vysokým "odpadovým statistikám" město vlastně dospívá? Významná, i když mimoděčná produkce odpadů začíná již s nákupy - obyvatelé o ní rozhodují vlastně již v momentě, když vyjímají zboží z regálů. Spoluurčují tak, kolik si přinesou domů obalů, u nichž vzápětí musí počítat s likvidací.

S minimalizovaným obalem racionálně jednající kupující ušetří i doma: na poplatcích za odvoz a zpracování odpadů.

I tam, kde je odpad nezbytný, lze jej zhodnotit tříděným sběrem. Suroviny jako je sklo nebo kovový šrot se dají recyklovat. Péče se však týká třeba i stavební suti, kde již německé předpisy ukládají, aby ji zpracování co nejvíc přiblížilo stavu konvenujícímu s přírodními materiály a vlastně ji vrátilo k výchozím přírodním surovinám.

Již v roce 1995 - jakkoli pohled do odpadových kontejnerů napovídá o dalších ještě nevyužitých možnostech výtěžnosti - se při cílené propagační kampani podařilo na území velkého Berlína zhodnotit až 500 tisíc tun odpadů. Efekt je estetický, hygienický i ekonomický. Podniky městských technických služeb vedou zmíněnou kampaň pod heslem "S námi jsou Berlíňané vždy na čistší straně".

PRAKTICKÉ ZHODNOCENÍ

Sběr se důsledně separuje. Jestliže u nás známe členění sběru na papír, sklo a plasty, na recyklačních dvorech v Německu nacházíme rovnou desítky separovaných položek. Dráty, kabely, dřevo, dřevotříska, zátky korkové, plastové, staniolová víčka od jogurtů, igelit a další. V samotném Berlíně má firma "Berliner Stadtreinigungbetriebe" celkem 38 recyklačních dvorů, výkupu šrotu slouží ovšem ještě další provozovny.

Ti z Berlíňanů, kteří sem přinesou odpad odevzdat, zásadně nedostávají protihodnotou ani symbolický pfenig. Potřebují se přece odpadů zbavit a firma Stadtreinigungbetriebe jim to umožňuje. Lidé ušetří na menším objemu odpadků vkládaných do kontejnerů před domem, za jejichž likvidaci platí. Z čeho bychom si mohli vzít ve sběrných centrech zvláště příklad: "odevzdávky bez honoráře" odstraňují aktivity těch pobertů, kteří se nerozpakují získat suroviny kdekoliv a za jakoukoliv cenu a prodat třeba kabely z ušlechtilých kovů právě kladené do země či svévolně demontované měděné součásti ze zabezpečovacího zařízení drah. Rozmístění dvorů je v Berlíně samozřejmě proponováno tak, aby ani donáška nebyla demotivující.

Za odložení velkých věcí - například z kategorie elektrošrotu - chladicích skříní, ledniček, televizorů nebo počítačů musí občané zaplatit, čemuž se i v Německu snaží čelit nelegálním vyhazováním těchto věcí na ulici - navzdory rizikům značných pokut.

Pro zajímavost - za uložení běžné ledničky zaplatí domácnost 35 DM, u pračky, sporáku nebo myčky činí sazba 20 DM, u televizoru a počítače 25 DM. Jestliže si tyto odepsané součásti domácnosti necháte speciálně odvézt, sazby se o patnáct až dvacet marek zvyšují.

Bezplatné ukládání má však i další zajímavý aspekt. Jestliže se návštěvníkovi cokoliv z již uloženého hodí, může si tento materiál z recyklačního dvora odnést - a to rovněž bezplatně. Vždy je nejlepším řešením, když se vyřazené věci využijí přímo na místě. Každá manipulace a doprava k dalšímu zpracování by finální produkt zdražovala, a tak podnik vlastně odpad nejen shromažďuje a odstraňuje z města.

RECYKLAČNÍ DVORY

Na podobných principech pracují recyklační dvory v celém Německu. Čtvrti Bornheim a Heimfeld najdete ve třímilionovém Hamburku. Dönickestrasse je osou těchto půvabných městských sídelních obvodů. Recyklační dvůr zde nejen že nechybí, ale nachází se hned v sousedství jmenované hlavní komunikace. Ke dvoru tak vedou dobře přístupné příjezdové i odjezdové trasy. Hlavně je však recyklační dvůr snadno dostupný občanům.

Pořádek je zřejmý od prvního vstupu - mohlo by zde probíhat školení separovaného sběru. Různé typy kontejnerů jsou dobře přístupné, ne vždy jsou však otevřené, neboť i velikostí prostupů dochází k třídění uvnitř jednotlivých položek. Dvůr je umístěn v zeleni, přičemž stromová a keřová clona působí jako akustická bariéra. O nějakém lisování nebo o skládání a nakládání kontejnerů sousedství vůbec neví. Lidé přijíždějí na dvůr auty, ale třeba i na kolech - podle množství zrovna odkládaného odpadu.

O základní zpracování, informace a přípravu materiálů na další transport se v bornheimském recyklačním centru stará tříčlenný tým pracovníků. Mají k dispozici nejen propagační letáky, ale i osvětové publikace s mottem "Za naše lepší životní prostředí". Také v Hamburku se potvrzuje, co říkají i berlínské technické služby: "S námi jsou občané vždy na čistší straně".

Přejdeme-li jen kousek za Schirnding, Rozvadov, Folmavu a dnes již i Děčín nebo Vojtanov, přesvědčujeme se, že to není heslo tak zbytečné.

LADISLAV JENČÍK

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down