Zelená kniha navrhuje, co s plastovým odpadem

Plasty se v průběhu o něco více než sta let staly nepostradatelným materiálem moderní techniky a stavebnictví pro hromadnou výrobu spotřebního zboží.

Za pouhé půlstoletí vzrostla světová produkce plastů z 1,5 milionu tun ročně v roce 1950 na 245 milionů tun v roce 2008 a očekává se, že tento trend bude pokračovat. Stále však polovina všech plastových odpadů v Evropě končí na skládkách.

Evropskou diskusi na téma odpadních plastů otevírá nová zelená kniha. Zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou plasty hrají v mnoha průmyslových postupech a aplikacích, a potenciální hospodářský přínos větší míry recyklace, díky níž bude recyklace plastů představovat alternativu k využívání primárních zdrojů.


Zelená kniha si klade za cíl shromáždit názory a fakta, aby bylo možné posoudit dopady plastového odpadu a vymezit evropskou strategii pro jejich zmírnění. Zainteresované strany mohou zasílat své názory na to, zda a jak by stávající právní předpisy měly být přizpůsobeny, aby řešily problém plastového odpadu a podporovaly opětovné použití plastového odpadu, jeho recyklaci a zhodnocování namísto jeho skládkování. Zjišťují se rovněž názory na účinnost potenciálních cílů recyklace a hospodářských opatření, jako jsou zákazy skládkování, zdanění skládkování a režimy platby podle množství odpadu. Zelená kniha se také ptá jak zlepšit modulární a chemickou strukturu plastů, aby se zlepšila jejich recyklovatelnost, jak snížit množství odpadu v mořích a zda je třeba podporovat biologicky rozložitelné plasty.

Konzultace, která pokládá 26 otázek, poběží do začátku června 2013. Její výsledky budou využity pro další politická opatření v roce 2014 jako součást širšího přezkumu odpadové politiky, který se zaměří zejména na stávající cíle v oblasti zhodnocení odpadů a skládek, jakož i na následné hodnocení pěti směrnic, které se týkají různých toků odpadů.

 

Zdroj: EU

Ve světových mořích a oceánech skončí každoročně až 10 milionů tun odpadu. Z plastového odpadu vznikly obrovské shluky odpadu v Atlantském a Tichém oceánu, jež ohrožují mořské živočichy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *