Zdravotnické odpady jako stálý problém

Skupina 18 podle Katalogu odpadů zahrnuje odpady ze zdravotnictví a veterinární péče anebo z výzkumu, který s nimi souvisí.

Tato skupina však nezahrnuje (celkem logicky) ty odpady, které sice vznikají ve zdravotnickém zařízení, ale se zdravotnictvím jako takovým nic společného nemají – tedy například odpady z nemocničních kuchyní.

Zdravotnické odpady zahrnují vesměs odpady infekční (skupina 18 01 03), řazené mezi nebezpečné odpady, které vyžadují zvláštní péči s ohledem na prevenci. Infekční odpady také představují největší podíl zdravotnických odpadů – ročně jich u nás vzniká na 25 tisíc tun. Patří sem i nepoužitelná léčiva, včetně cytostatik, a také odpadní amalgám ze stomatologické péče. Pro odpady z veterinární péče platí v podstatě stejné dělení. Jediné, co chybí ve výčtu podskupin, jsou části těla a orgány a odpadní materiály ze stomatologické péče.

Články v této rubrice jasně ukazují na problémy, které s sebou zdravotnické odpady nesou. Zejména je to nedostatečné třídění přímo v místě vzniku, tedy ve zdravotnických zařízeních, které způsobuje, že tyto často infekční odpady končí v běžném komunálním odpadu se všemi riziky, které to přináší.

Druhým hlavním problémem je doprava odpadů na místo jejich odstranění. Podle experta na ADR se nemocnice až příliš často domnívají, že smlouva s odpadářskou společností je zbavuje veškeré zodpovědnosti za nakládání s těmito odpady.

 

PRODUKCE ODPADŮ SKUPINY 17 PODLE KATALOGU ODPADŮ (V TUNÁCH)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *