Zboží s "ekoznačkou" v obchodech sice je, ale nenajdete ho

Environmentálního značení používá v ČR velké množství produktů. Studenti Environmentálního managementu z VŠB - TUO se proto pokusili zmapovat jejich dostupnost v hypera supermarketech v rámci Moravskoslezského kraje.

Účelem enviromentálních značek je poskytovat spotřebiteli jasnou informaci, že u daného výrobku bylo provedeno nezávislé zhodnocení produktu (výrobku nebo služby), a ten splnil dané požadavky. V rámci České republiky jsou v současné době platné tři typy environmentálních značení a pověřeným orgánem ověřujícím „šetrnost produktu“ k životnímu prostředí je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky. Proces ověřování je finančně i časově náročný, proto výrobci některé své produkty opatřují vlastními značkami navozujícími pocit šetrnosti daného produktu k životnímu prostředí. Jedná se však o značení, jejichž pravdivost není ověřována třetí osobou, tj. nezávislou autoritou.

TYPY ZNAČENÍ

Nejznámější jsou „ekoznačky“, tj. environmentální značení I. typu (způsob tohoto značení je ošetřen v rámci normy ISO ČSN ISO 14024 Environmentální značení a prohlášení, typ I). V ČR tvoří ochrannou známku stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek (Ekologicky šetrná služba). Ekvivalentem této značky v rámci EU je např. tzv. „The Flower – Květina“. Česká ekoznačka již byla udělena více než 90 českým i zahraničním firmám pro více než 400 výrobků.

Dalšími, již méně známými druhy environmentálních značení je environmentální značení II. typu – vlastní environmentální tvrzení, a environmentální značení III. typu – environmentální prohlášení o produktu.

Environmentální značení II. typu – vlastní environmentální tvrzení, je nejvíce zneužívaným značením. Jako zákazníci se velmi často setkáváme v reklamách s proklamací šetrnosti výrobku k životnímu prostředí. Ve většině případů se však jedná pouze o marketingové tvrzení výrobce, které není ověřené třetí nezávislou stranou (podle ISO 14 021). V současné době jsou za platná a důvěryhodná považována pouze dvě vlastní environmentální tvrzení od dvou českých výrobců, která jsou k dispozici na internetových stránkách CENIA (Česká informační agentura životního prostředí).

V povědomí nakupujících je asi nejméně rozšířený druh značení environmentální značení III. typu – environmentální prohlášení o produktu. Zůstává v pozadí za ostatními druhy značení, přestože má největší vypovídací hodnotu, neboť hodnotí daný produkt z hlediska jeho celého životního cyklu (od kolébky do hrobu). Toto hodnocení je založeno na souboru měřitelných informací o vlivu produktu na životní prostředí (podle norem ISO 14 040 – 49). U nás je zatím registrován jeden produkt a dalších dvanáct produktů má požádáno o mezinárodní systém EPD (environmental product declaration).

VLASTNÍ VÝZKUM

Předmětem našeho zájmu byl průzkum dostupnosti produktů s environmentálním značením, a také biopotravin v hypera supermarketech sedmi obchodních řetězců v Moravskoslezském kraji (Tesco, Globus, Spar, Kaufland, Albert, Lidl a Penny Market). Jedná se o mix společností provozující obchodní řetězce různé velikosti a jsou zde zahnuty i specifické druhy prodeje (např. typický provozovatel diskontního prodeje – Lidl Česká republika, v.o.s.). U každého z uvedených řetězců byl průzkum proveden ve dvou různých prodejnách.

Vzhledem k velké obsáhlosti trhu nebylo možné provést toto šetření ve všech kategoriích výrobků, proto byly vybrány tři reprezentativní kategorie: mýdla, čisticí prostředky a toaletní papír. Kategorie byly záměrně zvoleny tak, aby v jejich rámci existovaly výrobky se správným značením I. a III. typu a jednalo o často používané produkty.

Další částí průzkumy byl průzkum výskytu potravin označených jako „bio“ a kontrola správnosti a platnosti uvedených označení u těchto potravin, v rámci průzkumy byl rovněž monitorováno množství druhů těchto potravin a namátkově sledovány jejich ceny.

Přestože trh poskytuje výrobky šetrné k životnímu prostředí ve všech sledovaných kategoriích (drogistické zboží), správně environmentálně označené produkty byly nalezeny pouze v rámci kategorie čisticí prostředky. Správně značené čisticí prostředky byly nalezeny pouze ve třech ze sedmi sledovaných obchodních řetězců. Z celkového počtu druhů čisticích prostředků se jednalo o 5-6 % u dvou obchodních řetězců, které měly v nabídce jeden druh správně označeného výrobku. Studenti zkoumali i pozici těchto správně označených výrobků v rámci regálu, a zjistili, že všechny správně environmentálně označené výrobky byly umístěny mimo úroveň očí (buď ve velké výšce, nebo ve spodních policích). Na žádný ze správně označených výrobků nebylo upozorněno.

V případě toaletního papíru bylo zjištěno, že se nejčastěji vyskytuje environmentální značení 2. typu (vlastní environmentální tvrzení) – „100 % recyklovatelný“ nebo „z recyklovaného papíru“ – v tomto případě se nemusí jednat o nepravdivé informace, tento druh značení se může zakládat na pravdě, není však registrován (a tedy ani ověřen) u České agentury pro ekologicky šetrné výrobky.

Pro potraviny s označením „bioprodukt“ má většina obchodních řetězců přímo vyhrazené místo. Diskontní prodejny tímto druhem zboží vůbec nedisponují, naopak v ostatních hypera supermarketech můžeme nalézt průměrně kolem 25-30 druhů biopotravin (v jednom případě bylo zjištěno až 150 různých druhů). Pozice tohoto místa v rámci prodejny je různá a závisí na obchodních strategiích jednotlivých společností, umístění regálu s tímto druhem je především v zadních nebo středních částech prodejny. Tato místa bývají viditelně označena. Všechny monitorované „bioprodukty“ měly platná environmentální označení. Nejčastěji (60-70 %) jsou označovány českou značkou pro bioprodukty (zebra).

Zmapování výrobků opatřených environmentálním značením a biopotravin ukázalo, že v našich obchodních řetězcích je mnohem snadnější nalézt biopotraviny než produkty s platným environmentálním značením. Označení potravin značkou bio se jeví jako rentabilní, protože obchodníci takové produkty zviditelňují pro zákazníka. To však neplatí v případě environmentálního značení. V době provádění průzkumu obchodníci neupozorňovali ani na jediný produkt se správným environmentálním značením. Oba druhy značení přitom byly na český trh uvedeny ve stejnou dobu a měly demonstrovat šetrnost nakupujících k životnímu prostředí.

Ing. Jana Kodymová, PhD
Bc. Jakub Wrzecionko
Bc. Radim Sroka
VŠB – TUO

 

Evropské ekologické značce se říká „The Flower“, neboli Květina

Síť obchodů z biopotravinami se u nás rozvíjí, výrobky s ekoznačkami však budete v obchodech hledat velmi těžko

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *