Kategorie:
Praxe

Závěry konference ODPADY 21

Ve dnech 15. až 16. května 2012 se uskutečnil v Ostravě 12. ročník konference ODPADY 21. Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2012, nad kterými převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Organizátory dvoudenní konference ODPADY 21 jsou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a akciová společnost FITE, a. s., z Ostravy. Konference se zúčastnilo 108 odborníků na odpadové hospodářství. Bylo zde předneseno celkem šestnáct odborně zaměřených referátů rozdělených do dvou tematických okruhů. Prvním byly integrované systémy nakládání s odpady a kapacitní možnosti české energetiky vzhledem k potřebě odpadového hospodářství ČR. Druhým hlavním tématem byly environmentální, ekonomické a technické aspekty spoluspalování odpadů.


ODPADY JSOU CENNÁ SUROVINA

Konference opětovně potvrdila, že komunální odpady, včetně směsných, jsou cennou tuzemskou surovinou využitelnou nejen materiálově, ale i energeticky. Tento surovinový zdroj, který kontinuálně vzniká a jehož množství v ČR bude prakticky narůstat, by měl být pevně zakotven ve strategických mate-riálech ČR, jako je Státní energetická koncepce, Surovinová politika, Státní politika životního prostředí apod.

Segment odpadového hospodářství nelze řešit izolovaně, ale musí být řešen komplexně společně se zpracovatelským průmyslem, energetikou, životním prostředím, dopravou, případně i dalšími segmenty hospodářství.

Vzhledem k tomu, že infrastruktura v odpadovém hospodářství nebude zdaleka vybudována na optimální úrovni v tomto plánovacím období EU, je nezbytné prosadit, aby i v následujícím plánovacím období bylo možno použít prostředky z EU pro budování infrastruktury v odpadovém hospodářství ČR, včetně zařízení na energické využívání směsných komunálních odpadů.

ZVÁŽIT VÝŠI POPLATKŮ

Pečlivě je třeba zvážit novou výši poplatků za ukládání směsných komunálních odpadů na skládky tak, aby tento poplatek sloužil k dosažení nového stavu ve využívání směsných komunálních odpadů včetně energetického využití, nikoliv jako další zdanění občanů a podnikatelů.

Účastníci konference se většinou přikláněli k názoru, že je nezbytné stanovit pevný termín zákazu ukládání směsných komunálních odpadů na skládky za daných podmínek. Vesměs byl uváděn horizont roku 2025.

Shodli se rovněž na tom, že je nutné pokračovat na všech úrovních ve změně vnímání veřejnosti na energické využívání odpadů. Doporučuje se neužívat termín „spalovna“, který veřejnost vnímá negativně na rozdíl od termínu „zařízení na energetické využívání odpadů“, který je přijímán neutrálně.

Ing. Pavel Bartoš
prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, předseda představenstva FITE, a. s.

 

„Vyšší poplatek nesmí fungovat jako další zdanění občanů,“ říká Pavel Bartoš.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *