Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které produkují komunální odpad, se mohou v hl. m. Praze zapojit systému nakládání s komunálním odpadem, a to formou písemné smlouvy s městem. V roce 2008 využilo možnost zapojení do systému města 788 původců. Celkem bylo od počátku fungování...

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které produkují komunální odpad, se mohou v hl. m. Praze zapojit systému nakládání s komunálním odpadem, a to formou písemné smlouvy s městem. V roce 2008 využilo možnost zapojení do systému města 788 původců. Celkem bylo od počátku fungování tohoto systému uzavřeno 2410 smluv.

Při volbě této varianty je původce povinen svůj odpad třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným hl. m. Prahou. Tento systém je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *