Zápach na čistírnách odpadních vod

Koncem července se měřila kvalita ovzduší na deseti čistírnách v jižních Čechách.

Cena každého měření včetně vyhodnocení činí 13 500 korun. Kontroly na čistírnách s větší kapacitou stojí 18 tisíc až 30 tisíc korun. Povinnost měřit kvalitu ovzduší nařizuje u čistíren s kapacitou nad 2000 připojených obyvatel provozovatelům zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a na něj navazující vyhláška.

Měření se provádí tzv. olfaktometrickou metodou. „Vzorky se odebírají ze tří až osmi míst s největší koncentrací zápachu v rámci jedné čistírny. Každý odběr trvá zhruba 5 až 10 minut. Vzduch se nasaje pomocí vývěvy trubičkou do speciálního odběrového vaku. Vak se po naplnění vzduchem uzavře do chladicího boxu a nejpozději do 30 hodin musí být analyzován v autorizované laboratoři v Brně. Koncentrace pachových látek se provádí metodou dynamické olfaktometrie. Specialisté, nazývaní také „čichači“, hodnotí v laboratoři míru zápachu podobně jako například degustátoři v potravinářství.

„Problémy mívají většinou starší čistírny s nedokonalou technologií. Pokud by byl zápach příliš velký a ohrožoval kvalitu ovzduší obyvatelům v okolí, musela by se přijmout opatření. Ta spočívají především v hledání nových technologických řešení nebo i v částečném či úplném zakrytí čistírny s možností následného čištění plynných emisí,“ upřesnil Jiří Stejskal, ekolog společnosti VAK JČ.

Náklady na měření i případná opatření na omezení zápachu se pochopitelně promítnou do nákladů majitelů čistíren, tedy obcí a měst, potažmo do výše stočného. Současná legislativa nestanovuje žádné limity ani sankce za naměřené hodnoty, platí pouze povinnost tato měření provést.

Bc. Renáta Kollarczyková
VAK JČ, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *