Záměr spalovny odpadu v Opatovicích bude muset podstoupit posouzení EIA

Záměr vzniku zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které chce ve svém areálu vybudovat elektrárna Opatovice, bude muset podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ve zjišťovacím řízení o tom rozhodlo Ministerstvo životního prostředí. Proti plánu vystupují některé okolní obce a spolky, připomínky mají i úřady.

Krajská hygienická stanice považuje rozsah oznámení záměru za nedostatečný. Požaduje, aby elektrárna předložila posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracované osobou s osvědčením odborné způsobilosti. Chce také vysvětlit připomínky k rozptylové studii a předložit aktualizovanou akustickou studii.

Obec Čeperka, na jejímž katastru má spalovna stát, upozorňuje, že je území už nyní značně zatíženo činností elektrárny i dalšími průmyslovými provozy v jejím areálu. Negativní vliv má i související automobilová doprava. V blízkosti obce se také plánuje výstavba velké výrobní a skladové haly Průmyslový park Opatovice nad Labem. "Byť tedy záměr ZEVO Opatovice deklaruje, že sám o sobě nepřinese významné negativní vlivy na dotčené území, je potřeba zohlednit jeho spolupůsobení s dalšími záměry v území. Je totiž zřejmé, že negativní vlivy z těchto záměrů se kumulují a další záměr může být přípustný pouze za předpokladu podrobnějšího zkoumání a posouzení vlivů na životní prostředí se stanovením adekvátních opatření, které by negativní účinky minimalizovaly," uvedla radnice. Během podzimních voleb se v obci uskuteční referendum, zda obyvatelé s výstavbou spalovny souhlasí.

Hradec Králové požaduje, aby elektrárna doložila zájem významných společností nakládajících s odpady o tuto spalovnu. Měla by se rovněž například posoudit alternativní řešení bez spalovny, například využití cementárny Prachovice nebo varianty nižších kapacit a jiných technologií spalovny odpovídajících potřebě regionu, Podle odboru životního prostředí magistrátu předložená dokumentace postrádá potřebné odborné analýzy a vyhodnocení všech možných vlivů na životní prostředí.

Spolek Zelená pro Pardubicko uvedl, že s plánovanou kapacitou 150 000 tun odpadu ročně by vznikla třetí největší spalovna v zemi po obdobných zařízeních v Praze a Brně. "Samotné Pardubice a Hradec Králové by přitom v současné chvíli naplnily kapacitu spalovny jen zhruba z jedné třetiny až čtvrtiny, zbytek odpadu by se tedy musel dovážet ze širšího okolí, nebo dokonce i ze zahraničí," uvedl spolek. Výhrady mají také další ekologické a občanské organizace.

Elektrárna počítá s tím, že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárna odhaduje na několik miliard korun. Záměr spalovny v roce 2006 odmítli obyvatelé Opatovic v referendu, na jehož základě byl změněn i územní plán obce, v současnosti však má stát na katastru Čeperky.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down