01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zahájení tří nových twinningových projektů

Provádění EIA, implementaci předpisů EU a identifikaci zdrojů financí - to jsou oblasti, do nichž směřují nové projekty.

Projekty jsou financovány z fondů PHARE a celkový příspěvek, který do nich Evropská unie vkládá, dosahuje výše 109,12 milionu Kč, tj. 3,52 milionu eur, včetně technického poradenství a odpovídajícího vybavení.

Twinningový projekt "Implementace směrnice Rady o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)" v hodnotě přes 16,5 milionu Kč (0,55 milionu eur) začal v polovině února 2003 a bude trvat do srpna 2004. Projektovým partnerem MŽP ČR je německé Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost.

Projekt pomůže České republice při uspokojování požadavků legislativy EU v oblasti hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) a v oblasti strategického hodnocení dopadu na životní prostředí (SEA), dále jí pomůže podpořit implementaci EIA na centrální a krajské úrovni.

Právní rámec EIA

Hlavní důraz bude kladen na právní a institucionální rámec EIA a SEA v České republice, odborné vedení pro zainteresované orgány a informační strategie pro veřejnost. Z projektu bude také financováno vybavení v hodnotě 5,1 milionu Kč (0,17 milionu eur) na podporu 9 krajských oddělení Ministerstva životního prostředí.

Twinningový projekt s názvem "Implementace acquis na krajské úrovni" začal v březnu 2003 a bude pokračovat do září 2004. Celkové náklady na projekt jsou přes 60 milionů Kč (2 miliony eur), z čehož bude 39 milionů Kč (1,3 milionu eur) použito na nákup technického vybavení pro krajské úřady. Cílem je pomoci při implementaci evropské legislativy pro oblast životního prostředí na úrovni krajů, a to v následujících šesti oblastech: obchodování s ohroženými živočišnými druhy (CITES), ekologických havárií (Seveso II), chemické látky, nakládání s odpady, ochrana vod a kvality ovzduší. Čtyřmi hlavními úkoly projektu jsou především hodnocení institucionální kapacity odborů životního prostředí krajských úřadů, implementace vzdělávacích seminářů a výměny zkušeností podle jejich potřeb, navržení pokynů/manuálů a konference o administrativních strukturách v České republice a v členských zemích.

Implementace acquis

Projekt "Finanční nástroje pro implementaci acquis v sektoru životního prostředí" začal v únoru 2003 a bude pokračovat do srpna 2004 s celkovým rozpočtem 24 milionů Kč (0,8 milionu eur).

Fondy EU významně přispějí České republice na dodržení jejích závazků v oblasti životního prostředí. Hlavním cílem projektu je příprava nástrojů pro realizaci projektů v oblasti investic do životního prostředí ve dvou vybraných krajích (v Plzeňském a Královehradeckém kraji), které budou pomáhat plnit investičně náročné směrnice Společenství v oblasti ochrany vod a ovzduší a v oblasti odpadů. Projekt poskytne také detailní ekonomickou analýzu 4-6 vybraným projektům, o kterých se předpokládá, že budou tvořit základ pro žádosti na příslušné fondy EU.

Vedle ministerstev životního prostředí ČR, SRN a Rakouska jsou dalšími důležitými partnery dva krajské úřady, Státní fond pro životní prostředí a další instituce. Projekt má k dispozici 5 krátkodobých expertů z Rakouska a Německa.

Od roku 1990 byly pro Českou republiku schváleny projekty Phare ve výši okolo 993, 5 milionů eur (30,8 miliardy Kč). Twinning je integrální součástí programu Phare, do dnešního dne bylo schváleno okolo 90 twinningových projektů Phare, což představuje asi 72 milionů eur. V rámci programu ISPA, ze kterého se financují projekty v oblasti dopravy a infrastruktury v životním prostředí, bylo od roku 2000 schváleno okolo 350 milionů eur (10,8 miliardy Kč) a v rámci programu SAPARD, který financuje opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkovských oblastí, bylo od roku 2000 schváleno 70 milionů eur (2,1 miliardy Kč). V roce 2002 bylo pro Českou republiku z Fondu solidarity Evropské unie schváleno dalších 129 milionů eur (přes 38 miliard Kč) na pomoc při nápravě povodňových škod. S touto částkou dosahuje celková finanční podpora schválená z fondů Evropské unie pro Českou republiku více než 1 615 milionů eur (50 miliard Kč).
-jhm-

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down