Autor
Kategorie:
Praxe

Za sběr úsporných žárovek lze získat desítky tisíc korun

"Zpětný odběr úsporek je důležitý nejen z ekonomického, ale hlavně sociálního a ekologického hlediska," řekl na úvod našeho rozhovoru Radoslav Chmela ze společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje zpětný odběr vysloužilých osvětlovacích zařízení.

Kolik úsporných zářivek jste loni sebrali?

Celkem jsme k recyklaci předali celkem 933 tun osvětlovacích zařízení. Z tohoto objemu představovaly světelné zdroje až 79 %. V kusech to znamená 5 milionů zářivek, výbojek a několik světelných zdrojů na bázi LED, které se prozatím ve zpětném odběru příliš neobjevují.

Co vše je možné recyklovat?

Úsporka je složena hlavně z plastu, skla a malého podílu kovu. Nejatraktivnější druhotní surovinou jsou kovy. Těch se v procesu recyklace v minulém roce získalo cca 30 tun. Využijí se ale i plasty. Recyklované sklo se přidává do vsázek sklářských pecí.

Jaký je ekonomický užitek surovin předaných k recyklaci?

Vysloužilé světelné zdroje nepředstavují ekonomicky atraktivní komoditu. Proces recyklace je nutné dotovat. Samostatnou kapitolu představují průmyslová svítidla, která obsahují až 44 % kovů. Kvůli obsaženým druhotným surovinám často dochází k porušování zákona a ekologickým škodám. Snadno zpeněžitelné kovy končí ve sběrných surovinách a neatraktivní odpad na skládkách.

Je takové chování postižitelné?

Takové nezodpovědné nakládání s vysloužilým elektroodpadem je v příkrém rozporu se zákonem o odpadech. Stát by tady měl hrát svoji důležitou represivní roli. Bohužel tak nečiní, a proto podíl svítidel, předaných do zpětného odběru, stále není dostatečný.

Základním důvodem pro recyklaci je tedy rtuť, obsažená ve světelných zdrojích…

Rtuť je v moderních světelných zdrojích obsažena jenom minimálně (2-5 mg). Pro funkčnost je ale nezbytná. Po ukončení životnosti je potřeba světelný zdroj odevzdat k recyklaci. Rtuť se v procesu recyklace bezpečně odstraní a neutralizuje. Domácnost nebo firma tak aktivně přispějí k ochraně životního prostředí. Míst zpětného odběru je k dispozici cca 3700 a další přibývají.

Jak vůbec Češi recyklují úsporky?

Vysloužilé světelné zdroje bohužel často končí na skládkách. Lidé jsou líní s jedním zdrojem vážit cestu na sběrný dvůr, do malé sběrné nádoby nebo obchodu. Rozbitá zářivka nicméně nepředstavuje zdravotní riziko. Problémem je vysoká koncentrace rtuti v podobě oxidu například na skládkách, kde stále končí velké množství úsporných zářivek. Tam se může rozložit do zvláště nebezpečných organických forem, které mohou zamořit vodu nebo půdu.

Co kromě světelných zdrojů kolektivní systém EKOLAMP sbírá a recykluje?

Zářivky, výbojky a světelné zdroje na bázi LED vyžadují po ukončení životnosti kvůli obsahu nebezpečných látek odbornou likvidaci a nesmí skončit ve směsném odpadu. Průmyslová svítidla jsou atraktivní nejenom pro nás, ale také pro zloděje kovů a pro firmy, které se snaží o jejich repasi a znovuuvedení do provozu. Svým postupem ale porušují zákon o odpadech.

Kterým směrem by se měla zaměřit pozornost kompetentních orgánů?

Stát by měl více kontrolovat dodržování zákona a využívat represivní nástroje vůči těm, kteří vědomě nebo z nedbalosti obcházejí zákon. Sám stát nařizuje výrobcům, aby financovali systémy sběru a recyklace elektrozařízení, a pak tyto předplacené sběrné kapacity nevyužívá. Vzniká pak jakási „nehospodárnost na druhou“.

PROMARNĚNÝ POTENCIÁL

Každý rok přicházejí tuzemské obce a města o tisíce korun za nesesbírané úsporné světelné zdroje. Zhruba 400 tun světelných zdrojů ročně občané vyhodí do směsného odpadu namísto toho, aby je odevzdali do sběrných nádob nebo je odnesli do sběrného dvora.

Pokud se se obce do sběru aktivně zapojí, mohou získat odměnu ve výši 4000 korun. Musí pouze splnit několik jednoduchých podmínek, které jsou popsány na www.ekolamp.cz. Společnost EKOLAMP zajistí odvoz a likvidaci úsporek zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *