Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Za nelegální výkup vysloužilých spotřebičů padla pokuta

Výkup elektroodpadu »na vlastní triko«, tedy bez součinnosti se systémem, který nastavil stát, se nemusí vyplatit. Nedávno to poznala společnost Sound & Vision, s. r. o.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jí totiž uložila pokutu 150 tisíc korun za to, že vykupovala elektroodpad, aniž by k tomu byla oprávněna, čímž se dostala do rozporu se zákonem o odpadech (viz box).

VÝKUPNÍ MÍSTO ZA PROVIZI

Zhruba rok a půl společnost organizovala výkup nefunkční elektroniky, elektrozařízení, elektrických přístrojů, výpočetní a kancelářské techniky či elektrického nářadí. Nabízela i zřízení »výkupního místa nefunkčních elektrovýrobků«, kde by se vykupovaly vysloužilé spotřebiče za provizní odměnu. To vše na náklady firmy s dopravou zdarma a s platbou za elektroodpad na místě. Dokonce i s dokladem o ekologické likvidaci vyřazených elektrozařízení, vyšperkovaným odkazy na ISO normy.

»Abychom naše obchodní partnery ochránili před neoprávněnou byrokracií ze strany MŽP či živnostenského úřadu, vykupujeme od vás nefunkční elektrovýrobky a jejich součásti. Jde tedy o klasický prodej, resp. nákup za účelem dalšího prodeje. Vykoupené nefunkční výrobky dodáváme našemu partnerovi k dalšímu zpracování,« uvádí se na webu Sound & Vision.

Podle ČIŽP tato společnost v roce 2012 vykoupila kolem 120 tun elektroodpadu, z toho bylo zhruba 30 tun nebezpečného odpadu. V roce 2013 to bylo o něco méně.

MIMO SYSTÉM

Ačkoliv firma svým konáním neohrozila životní prostředí, zaplacení pokuty se zřejmě nevyhne. »Společnost nebyla žádným způsobem oprávněna k převzetí elektroodpadů – nebyla zpracovatelem elektroodpadů a nebyla ani zapojena do systému sběru organizovaného výrobci elektrozařízení,« praví se ve zprávě ČIŽP. »Elektroodpady smějí být předány jen oprávněnému zpracovateli elektroodpadů nebo na tzv. místa zpětného odběru či odděleného sběru. Tato místa, svoz a následná recyklace jsou organizovány provozovateli kolektivních systémů, které byly založeny výrobci elektrozařízení za účelem plnění jejich zákonem stanovených povinností pro sběr, zpracování a využití elektroodpadů,« uvádí dále zpráva.

Za systém využití elektroodpadu nesou právní odpovědnost výrobci elektrozařízení spolu se státem. Plnění povinností, jak jsou dány zákonem, umožňuje státu dosáhnout požadované míry sběru a kvót materiálového využití elektroodpadů, k nimž se ČR zavázala transpozicí směrnice EU o elektroodpadech.

Ani elektroodpad nelze vykupovat bez příslušného oprávnění

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v § 12 Obecné povinnosti, odst. 3, říká:

(3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b) nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).

Vysloužilé elektrospotřebiče mohou být odevzdávány jen oprávněným osobám.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *