Z vytěžené krajiny zemědělská půda

Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která se konala v prosinci 2012 v Mostě, nabídla komplexní ukázku, jak vytvořit zemědělskou půdu z území narušeného těžbou hnědého uhlí a následně ji plnohodnotně obhospodařovat. Populárně naučné přednášky odborníků na rekultivaci a...

Konference o zemědělském využití rekultivovaných oblastí, která se konala v prosinci 2012 v Mostě, nabídla komplexní ukázku, jak vytvořit zemědělskou půdu z území narušeného těžbou hnědého uhlí a následně ji plnohodnotně obhospodařovat. Populárně naučné přednášky odborníků na rekultivaci a zemědělců doplnilo tzv. Uhelné safari, exkurze po rekultivovaných oblastech v okolí Mostu.

Teoretickou část konference zahájil zakladatel české rekultivační školy Ing. Stanislav Štýs, DrSc., ze společnosti Ecoconsult Pons, který publikum seznámil s komplexní problematikou rekultivací v Podkrušnohoří. Představil publiku dokumentární film „Černobílá – barevná“ s podtitulem Proměny krajiny v severních Čechách, jehož režisérem je vídeňský dokumentarista Paul Rozszdy. Další příspěvky se věnovaly přípravě a plánování rekultivací, zahlazení báňské činnosti lomu Most-Ležáky nebo zkušenostem s pěstováním vinné révy na zemědělsky rekultivovaných výsypkách. Hovořilo se rovněž o pěstování energetických plodin a dalším zemědělském využití rekultivovaných území. Konferenci pořádal agentura TALK ve spolupráci s dalšími subjekty.


Jednou z rekultivovaných oblastí je jezero Most.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *