Webdispečink v komunálních službách

Velkým pomocníkem pro firmy pracující s komunální a kontejnerovou technikou je SW aplikace Webdispečink, kterou po světě (včetně České a Slovenské republiky) používá 3000 firem s širokým oborovým zaměřením.

Tato webová služba snižuje firmám náklady na nákup a údržbu počítačové techniky a přináší možnosti úspor v provozu vozového parku. Tento nástroj sjednocuje a usnadňuje správu celého vozového parku, a to od manažerského vozidla, přes dálkový kamion, rozvážkovou dodávku až po silniční zametač či jinou speciální techniku.

Základním prvkem aplikace Webdispečink je automatické vytváření knihy jízd a monitorování pohybu vozidel. Ve vozidlech je namontována bezobslužná jednotka, která shromažďuje nejen informace o jízdě, ale umožňuje připojit až čtyři externí vstupy a další periferie připojené pomocí rozhraní RS232, CAN a Dallas, jejichž vyhodnocování je nedílnou součástí Webdispečinku. Přenos informací o poloze a stavech externích vstupů probíhá opět bez zásahu obsluhy prostřednictvím GPRS na server Webdispečink, kde majitel, či jiná jím oprávněná osoba za pomoci internetového prohlížeče plánuje, sleduje a vyhodnocuje provoz vozidel, sleduje nákladovost a poruchovost vozidel, tiskne podklady pro fakturaci a podobně.


SLEDOVÁNÍ PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ

Webdispečink je díky možnosti připojení externích čidel zaměřen nejen na nákladní a osobní vozidla, ale je určen a využíván i majiteli traktorů, pracovních strojů a speciálních vozidel. Univerzálnost externích vstupů zajišťuje širokou paletu zařízení, jejichž stav je možné monitorovat. Jsou-li k dispozici potřebné informace, je možné např. sledovat, od kdy do kdy byl zapnut maják, jak dlouho byl zapnutý přídavný pohon, zda byl sněžný pluh v pracovní poloze, zda ve sledovaném úseku byla zapnuta posypová nástavba, hmotnost naloženého komunálního odpadu nebo množství vody v kropicím vozidle atd. Součástí vyhodnocování může být například i přenášení textových informací o množství aplikovaného posypového materiálu z terminálu moderních nástaveb pro posyp firmy Kobit a německého výrobce speciálních nástaveb Schmidt. Samozřejmostí je možnost připojit se ke sběrnici vozidla a číst tak dostupná data o stavu PHM, zatížení náprav, motohodin atd. Nebo využít digitální sondu pro sledování stavu pohonných hmot, zaznamenávání tankování a odhalení podezřelých úbytků paliva, o čemž lze zasílat i alarmové zprávy na zvolený mobilní telefon.

UŽITEČNÉ FUNKCE

Pro využití v komunálních službách je Webdispečink vybaven sadou užitečných funkcí. Například na kliknutí myši obsluha zobrazí činnost stroje nebo vozidla za zadaný časový úsek, a to buďto v textové nebo grafické podobě přímo na mapě. Jedním kliknutím se zobrazí aktuální poloha vozidla na podrobné mapě s možností přepnout na ortofotomapu i s informacemi o stavu externích vstupů (např.: zapnutý motor a zametá, rychlost 3 km/h). Často používanou funkcí je „Najdi nejbližší vozidlo“. Obsluha označí místo na mapě a aktivací této funkce zobrazí seznam dostupných vozidel, která mají k zadanému místu nejblíže a mohou tedy nahlášený problém nejrychleji vyřešit (poruchy, nenadálé situace apod.), nebo umožňuje operativně nasadit jednotlivá vozidla či stroje dle stavu zásobníku s materiálem. Další funkcí je import a přiřazení tankování ke konkrétnímu vozidlu.

CESTA K ÚSPORÁM

U většiny společností dochází k úsporám za palivo již tím, že díky použití Webdispečinku jsou sledovány opravdu všechny uskutečněné jízdy, či pracovní činnosti. Již za krátkou dobu po nasazení je možné z pohybu vozidel na mapě vysledovat možnosti optimalizace tras. Systém umožňuje rychlé a snadné dohledání a prokázání jízd i pracovní činnosti (např. úklid sněhu v dané lokalitě), případně jednoznačné prokázání černých jízd, či prostojů ze strany řidiče. Aplikace umí u osobních vozidel zaznamenávat i styl jízdy řidiče, kdy můžete porovnávat jednotlivé náklady na vozidla/řidič, nebo mít na základě údajů palubního diagnostického systému přehled o technickém stavu vozového parku.

Webdispečink přináší i nadstandardní funkce. Mezi ně patří například obousměrná komunikace mezi dispečery a řidiči pomocí GPS navigací nebo aplikace WD Fleet, určené pro mobilní telefony a tablety, sloužící řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné navigaci umožňuje detailně vytvářet přehled pohybu a výkonů řidiče nebo upozorňovat na blížící se události, které jsou s vozidlem spojeny (např. návštěvy servisu nebo kontroly STK). Další zajímavostí je zvýšení efektivity a přesná evidence v kontejnerové dopravě, kdy umožňuje vyhodnocovat nasazování přepravníků a následně plánovat odpovídající opatření a možnost detailního a efektivního rozplánování pohybu jednotlivých kontejnerů. Poslední velmi užitečnou funkcí je možnost propojení systému Webdispečink s informačními systémy, které využíváte pro správu a řízení společnosti.

 

Jakub Horák
Projektový manažer Princip, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *