Autor
Kategorie:
Praxe

WATENVI bude také o odpadovém hospodářství

Nejen v České republice, ale i v dalších členských zemích Evropské unie stále narůstá množství odpadů a nedaří se oddělit růst měrné produkce odpadů na jednoho obyvatele a rok od růstu životní úrovně jejich občanů. Daří se postupně zvyšovat podíl vytříděných a využitých odpadů, jejich celková produkce však roste.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI zahrnuje dva veletržní projekty – Mezinárodní výstavu Vodovody-Kanalizace, jehož pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR) a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno se zaměřením na technologie, výrobky a služby, jež přispívají k ochraně a obnově čistého životního prostředí.

ODPADY 2011 A JAK DÁL?


V rámci doprovodného programu WATENVI se uskuteční 25. května seminář Odpady 2011 a jak dál? Pořádá jej Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) a zaměří se na téma Energetické využívání odpadu. Vedle odborníků z MPO a STEO na semináři mimo jiné vystoupí expert z Mezinárodní konfederace spaloven CEWEP Dr. Ella Stengler, která odbornou veřejnost seznámí s využíváním odpadu v evropských zemích. CEWEP zastupuje 380 zařízení na energetické využití odpadů v 16 zemích s celkovou roční kapacitou 47 milionů tun odpadů. Jeho členy jsou za ČR sdružení STEO a všechny tři české spalovny komunálních odpadů: ZEVO Praha, SAKO Brno a Termizo Liberec. O zkušenostech a výhledech odpadového hospodářství ve Švýcarsku bude hovořit Michael Hügi ze Spolkového úřadu pro životní prostředí v Bernu. Více informací najdete na www.steo.cz

NOVÉ PŘÍSTUPY

Nové možnosti ve využívání a hodnocení odpadů je název semináře, který připravilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO – VÚV T.G.M., v.v.i. Seminář, pořádaný v rámci doprovodného programu na WATENVI, bude zaměřen na nové přístupy k hodnocení odpadů a jejich další využití. Při rozhodování, jak s odpadem naložit, mohou odborné veřejnosti pomoci informace uvedené na internetových stránkách www.ceho.cz.

Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI se koná na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *