Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Vzorkování: Většinu odložených přístrojů tvoří historická EEZ

Loni bylo v kolektivním systému ASEKOL provedeno již páté vzorkování vysloužilých elektrozařízení. Průzkum zhruba 20,5 tuny materiálu, který se uskutečnil od dubna do června 2011, zjistil, že historická elektrozařízení tvořila 95,5 % veškerého sesbíraného objemu. Historické spotřebiče jsou přístroje, které byly na trh uvedeny před 13. 8. 2005.

Vzorkování je každoroční podrobná analýza složení zpětně odebraných elektrozařízení, kterou ASEKOL zadává, aby zjistil zastoupení jednotlivých sledovaných skupin v celkovém objemu elektromateriálu určeného k recyklaci. Získané informace jsou jedním z podkladů pro stanovení výše příspěvků na recyklaci, které slouží k pokrytí nákladů zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL.

Při výzkumu se zaznamenává druh, stáří, původ a v poslední době i značka spotřebičů. Na vzorkování dohlíží nezávislý subjekt, který kontroluje dodržování metodiky a garantuje správnost zjištěných údajů. Vzorky se odebírají z předem stanovených svozových oblastí na vybraných překladištích regionálního významu. Získávány jsou náhodným výběrem ze sebraného materiálu. V roce 2011 bylo analyzováno 63 vzorků podle platné metodiky vzorkování a analýzy elektrozařízení zpětně odebraných kolektivním systémem ASEKOL z roku 2008.


Hlavním objektem zkoumání byly skupiny 2-10. Celková hmotnost analyzovaných vzorků za letošní rok činila 20 485,61 kg. Z toho 570,3 kg tvořil materiál, který nespadá do označení odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). Průměrná hmotnost dílčího vzorku činila 325,17 kg.

VÝSLEDKY

Největšího zastoupení dosahovala v celkovém objemu vzorků skupina 3, tedy zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (8294,34 kg; hmotnostní podíl 49,36 %) s 3822 kusy (pouze 215 kusů tvořily nové spotřebiče). Druhou nejčastější byla skupina 4 – spotřební elektronika (hmotnostní podíl 44,44 %) a třetí s velkým odstupem, skupina 2 – malé domácí přístroje (hmotnostní podíl 3,67 %). Hmotnost nalezených baterií a akumulátorů činila 14,76 kg. U skupin 2 až 10 se také sledovalo zastoupení produktů B2B, které nejsou určeny pro domácnosti. Jejich hmotnost dosahovala 2851,4 kg (z toho 2813 kg historických a jen 38,4 kg nových). Vzorkování a analýzu provedla pro ASEKOL společnost Green Solution, s. r. o.

POČÍTAČE VEDOU

Největší procentní zastoupení ve skupině 3 ve výši 55 % (4561 kg) měly výrobky typu kancelářské tiskárny, kopírky, skenery, kancelářská technika a faxy. Následovaly PC komplety ve výši 25 % (2081 kg), dále PC komponenty (myši, klávesnice, základní desky, zdroje, CD a DVD mechaniky, procesory) ve výši 16 % (1316 kg) – viz graf. Tyto tři podskupiny s 96 % zastupovaly většinu ve skupině 3.

Celková hmotnost reprezentantů skupiny 4 činila 7468 kg, z toho 7337 kg tvořila EEZ historická a 131 kg EEZ nová. Zastoupení výrobků B2B v této skupině bylo ve výši 179 kg. Počet výrobků v této skupině byl 2970 ks, z toho nových EEZ bylo 102. Největší procentní zastoupení ve výši 62 % (4605 kg) měly výrobky typu videopřehrávače a rekordéry, DVD přehrávače a rekordéry, mikro / mini / midi věže, Hi-Fi systémy a komponenty, satelitní a DVB přijímače, následovaly výrobky typu radiopřijímače a radiomagnetofony ve výši 15 % (1153 kg), dále pak reproduktory ve výši 8 % (591 kg). Tyto tři podskupiny s 85 % zastupovaly většinu (hmotnostní vyjádření) ve skupině 4. Procentní zastoupení skupiny 4 je přibližně 44 % z hmotnostního celku.

Hmotnost zástupců skupiny 7 činila 130 kg, z toho 129,60 kg tvořila EEZ historická a 0,40 kg EEZ nová. Počet kusů výrobků v této skupině byl na úrovni 151 ks, z toho 1 ks nových EEZ.

ZPRACOVÁVÁME I CIZÍ ODPAD

V rámci vzorkování se rovněž uskutečnila detailní analýza značek výrobků. Ta potvrdila, že se ve zpracovávaném objemu vyskytují také spotřebiče zaniklých výrobců, kteří zpětný odběr nepodporují.

ASEKOL v současné době zpracovává veškerá odložená historická zařízení. Tedy i ta, jejichž výrobci financují jiný kolektivní systém a ASEKOL nepodporují ani při recyklaci historických zařízení.

NOVINKA ROKU 2011

V období od září do listopadu 2011 se poprvé přikročilo také ke vzorkování a analýze elektrozařízení sebraných prostřednictvím stacionárních kontejnerů. V rámci sedmi dílčích analýz bylo zpracováno 27 vzorků v celkové hmotnosti 2919 kg ze skupin 2-10.

V kontejnerech byla nejčastěji zastoupena skupina 4. Celková hmotnost jejích zástupců byla 752 kg, počet kusů výrobků činil 946 ks. Největší procentní zastoupení v této skupině ve výši 49,7 % (374 kg) měly výrobky typu videopřehrávačů a rekordérů, DVD přehrávačů a rekordérů, mikro / mini / midi věží, Hi-Fi systémů a komponentů, satelitních a DVB přijímačů, následovaly výrobky typu síťových a napájecích zdrojů, nabíječek, adaptérů, měničů napětí, záložních zdrojů ve výši 20,8 % (156 kg), dále pak radiopřijímače a radiomagnetofony ve výši 13,9 % (105 kg) – viz graf. Tyto tři podskupiny s 85 % zastupovaly ve skupině 4 většinu. Důležitým parametrem při sběru do stacionárních kontejnerů je čistota obsahu. Ve sledovaném vzorku tvořil odpad mimo elektrospotřebiče pouze 10 %, což je možné považovat za úspěšný start pro toto sběrné místo.

95,5
Tolik procent v hmotnostním vyjádření ve vzorku 20,5 t elektrozařízení zpětně odebraných společností ASEKOL tvořily historické elektrospotřebiče (uvedené na trh před 13. 8. 2005).

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *