Vzdělávání od školky po důchod

Energis 24 je profesní zájmové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o nové energetické zdroje, potenciál energetických úspor a rozvoj samostatného myšlení všech účastníků.

Sdružení, které založil a předsedá mu Mgr. Radovan Šejvl, je také kvalifikovaným poradním orgánem státní správy pro tvorbu a úpravu dotčené legislativy, informačním zdrojem pro potenciální investory, studenty a ostatní zájemce o nové technologie. Sdružení na svých vzdělávacích akcích vytváří prostor pro výměnu technických informací mezi výzkumnou, vývojovou a aplikační sférou, a všechny poznatky zprostředkovává studentům všech typů škol, včetně jejich uplatnění v každodenní praxi.

Vzdělávací projekty jsou na základě věkových a zájmových skupin rozděleny do několika základních oblastí, které na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Patří mezi ně:

Technologická školka – je určena pro předškoláky a děti z prvního stupně základních škol. Děti se učí pracovat s různými materiály a poznávat jejich vlastnosti (pálí cihly, staví vodní mlýnky).

Technická výchova v praxi – pro účastníky ve věku 15-26 let, kteří pod vedením odborných lektorů tvoří drobné, ale plně funkční energeticky úsporné a soběstačné objekty. V rámci pilotního projektu bylo vybudováno veřejně přístupné turistické odpočívadlo.

Virtuální univerzita – je fungující vzdělávací projekt pro studenty středních a vysokých škol. Za 5 roků existence se tohoto projektu zúčastnilo více než 500 studentů, kteří navštívili asi stovku energetických zdrojů.

Nové energetické zdroje – vzdělávací akce, které zprostředkovávají pohled do vývojových laboratoří a ukazují, jak nové energetické zdroje a technologie aplikovat v praxi.

Pyrolýza a zplyňování – vzdělávací semináře zaměřené na sledování výzkumu, vývoje a zavádění do praxe nových vysoce účinných konverzních termochemických procesů – pyrolýzy a zplyňování pro lokální výrobu elektrické energie a tepla.

Publikační činnost

Bezplatné poradenství – v rámci Energetického Konzultačního a Informačního Střediska, které je zařazené do sítě poradenských středisek EKIS. Celou síť financuje MPO.

Technologická školka, Technická výchova v praxi a Virtuální univerzita byly mezinárodní odbornou porotou prestižní soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2013 sloučeny v jeden celek, a takto získaly první místo v kategorii Mládež.

Veškeré informace a rozsáhlé archivy naleznete na www.energis24.cz.

Radovan Šejvl při jedné z mnoha svých přednášek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *