Vzdělávací program: havárie a chemické látky

Chcete si rozšířit své znalosti v oblasti prevence závažných havárií a nakládání s chemickými látkami?

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP, v. v. i.) připravuje nový a z hlediska odborného zaměření ojedinělý vzdělávací program, který na trhu dosud chybí. Program se zaměří na profesní růst managementu podniků a dalších osob, zabývajících se prevencí obecně a prevencí závažných havárií, i pracovníků, kteří se s nebezpečími vyplývajícími z chemických látek setkávají při své pracovní činnosti. VÚBP, v. v. i., je pověřen výkonem funkce odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti dokumentace vypracované podle zákona o prevenci závažných havárií (v době rozhodnutí zákon č. 353/1999 Sb., v současnosti zákon č. 59/2006 Sb.).

Vzdělávací program bude rozvíjet stávající poznatkovou základnu uvedených pracovníků o nové informace o řízení rizik vyplývajících z nakládání s chemickými látkami a jejich směsmi pomocí nových metod – zejména praktických příkladů havárií nebo studiem na základě tvorby tzv. „hypotetických podniků“. Další přínos uvažovaného vzdělávacího programu lze vidět i v lepší připravenosti provozovatelů rizikových činností skupiny A a B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, na kontrolní činnost orgánů státní správy zaměřenou na prevenci závažných havárií.

Pilotní běh programu poběží od května do června roku 2014, zahrne celkem 64 hodin prezenční výuky po dobu osmi týdnů (vždy jeden den v týdnu). Účast na vzdělávacím programu je bezplatná. Účastníci budou vybaveni potřebnými výukovými materiály, případně dalšími nezbytnými pomůckami. Účastníkům bude hrazeno cestovné a stravné. Úspěšní absolventi pilotního běhu získají osvědčení.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce nyní monitoruje zájem odborné veřejnosti o účast v pilotním ověřování. Závazný zájem bude zjišťován na podzim letošního roku.

Pokud shledáte, že tento vzdělávací program může být pro vás užitečný nebo zajímavý, kontaktujte e-mail hlavickova@vubp-praha.cz.

Zdroj: www.BOZPinfo.cz, VÚBP, v. v. i.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *