Vzdejte se hospodářského růstu, říká IPCC

Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) tvrdí, že musíme obětovat hospodářský růst, abychom zabránili významným škodám. Tempo růstu globálních emisí skleníkových plynů se podle IPCC v poslední dekádě 2000-2010 zvýšilo, a to i přes všechna dosud uplatněná opatření. Zabránit nebezpečným změnám...

Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) tvrdí, že musíme obětovat hospodářský růst, abychom zabránili významným škodám. Tempo růstu globálních emisí skleníkových plynů se podle IPCC v poslední dekádě 2000-2010 zvýšilo, a to i přes všechna dosud uplatněná opatření. Zabránit nebezpečným změnám klimatického systému a všech důsledků pro lidstvo s tím spojených je stále ještě možné, vyžaduje však radikální opatření, která zasáhnou do světové ekonomiky a omezí hospodářský růst. Při pokračování dosavadního vývoje by však byly náklady na odstranění škod ještě podstatně vyšší.

Klíčovými součástmi strategií ke snížení emisí skleníkových plynů (motivačních strategií) by měly být úspory energie v sektoru budov, dopravy a průmyslu a významné investice do energetické efektivity a čistých technologií pro výrobu energie. Pravděpodobně bude také nutné využít technologie na odstraňování uhlíku z atmosféry. Tato opatření budou mít další vedlejší pozitivní efekty, mezi které patří vyšší energetická bezpečnost, nová pracovní místa a zdravější ovzduší.

Světové antropogenní emise skleníkových plynů dosáhly v roce 2010 úrovně 49 mld. tun (v České republice 132 mil. tun), v období 2000-2010 rostly tempem 2,2 % za rok, zatímco v období 1970-2000 rychlostí 1,3 % za rok. Naplnění nejvíce ambiciózního scénáře, který předpokládá nepřekročení hranice oteplení 2 °C do roku 2100 ve srovnání s preindustriálním obdobím, povede dle propočtu odborníků k snížení celosvětové spotřeby o 3,4 % do roku 2050 a o 4,8 % do roku 2100 ve srovnání se scénářem bez opatření. Tento pokles odpovídá snížení růstu globální ekonomiky, který je očekáván mezi 1,6 % až 3 % za rok, o 0,06procentního bodu ročně.

Hodnotící zpráva IPCC je k dispozici v angličtině www.IPCC.

Klíčovou strategií ke snížení emisí skleníkových plynů (motivačních strategií) jsou podle IPPC investice do čistých technologií pro výrobu energie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *