Kategorie:
Nezařazené

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky

Kompost je důležitým hnojivem, které se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadů. Jeho prostřednictvím je možné dodat do půdy významné množství organické hmoty a živin za současného zlepšení retenčních schopností půdy. První týden v květnu patřil už tradičně Mezinárodnímu týdnu propagace kompostu (International Compost Awareness Week - ICAW).

Po celém světě se konaly akce zaměřené na podporu výroby a používání kompostu, a to v obcích, podnicích, školách i v organizacích, které se kompostováním zabývají. Historie Mezinárodního týdne propagace kompostu odstartovala v roce 1995 v Kanadě.

Kompostování zároveň zajišťuje, aby biologicky rozložitelný odpad nekončil na skládkách, nezatěžoval ovzduší skleníkovými plyny nebo neohrožoval podzemní vody látkami vznikajícími při jeho neřízeném rozkladu. Vytříděním biologicky rozložitelných složek můžeme snížit množství směsného komunálního odpadu až o 40 %.

 

Proč kompostovat?

* Kompost zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu a udržet ji i v suchém období déle než u půdy, kde kompost aplikován nebyl. Aplikací kompostu tak uspoříme vodu, která je potřeba k provedení zálivky.

* Kompostem jsou doplňovány živiny pro výživu rostlin, organická hmota způsobuje lepší využití živin, které byly dodány minerálními hnojivy, a jejich absorpci v půdním komplexu.

* Kompost navrací organickou hmotu do půdy a podporuje rozvoj půdní mikroflóry a drobných živočichů.

* Zvýšením podílu organické hmoty v půdě dochází ke snížení negativních jevů jako je eroze a utužení půd.

* Při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy, která pak plní funkci „uhlíkové banky“. Uhlík tak není uvolňován do atmosféry v podobě CO2.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *