Vysoká recyklace odpadů do roku 2030? Británie vidí problém u výrobců

Brity čeká ještě spousta práce, pokud chtějí do roku 2030 dorovnat požadavky Evropské komise na recyklaci odpadů.

Počínaje rokem 2025 má být zcela zakázalo ukládání recyklovatelných odpadů na skládky, a o pět let později by měla být Velká Británie schopna recyklovat 70 % komunálního odpadu a 80 % obalů.

Podle údajů Ministerstva pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova (DEFRA) se dokázala Británie z podílu 12,1 % recyklovaného odpadu v roce 2001 dostat na velice slušných 43,2 % (v roce 2012). Jenže vývoj se zastavil, stejně jako implementace nových technologických postupů recyklací, zatímco Rakušané či Němci už dnes recyklují 63 % odpadů.

PLÁNY NEJDOU DO HLOUBKY

Nevládní a neziskové organizace, které se v Británii zabývají problematikou národního odpadového hospodářství, vidí příčinu v nedostatečné ochotě vlády pokračovat i nadále v podpoře nastavených recyklačních programů: „Plány nejdou dostatečně do hloubky, chybí důslednější stimulace průmyslu ekonomickými pobídkami.“ Je prý zapotřebí vytvořit silné, stabilní a ambiciózní vedení plánu, které se postará o investice do soukromého sektoru, zajistí rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství, včetně nových recyklačních zařízení.

Tiskový mluvčí DEFRA zase kontruje tvrzením, že: „Evropská komise možná přecenila, jaké náklady může přenést 70 % recyklace na naše podnikatele, majitele nemovitostí a místní samosprávy.“ Britská vláda se prý rozhodně nezříká odpovědnosti, ale celá věc si prý vyžádá delší čas, protože je nezbytné, aby se legislativní prostředky setkaly s nastavenými prioritami v oblasti ochrany životního prostředí. Jestli se na něčem ale představitelé DEFRA a neziskovek shodnou, pak je to potřeba vytvoření trhů pro recyklované materiály. Jako příklad uvádí, že odpadní lahvové sklo je v drtivé většině případů využíváno jen v podobě drti při stavbě silnic, namísto aby bylo znovuvyužíváno ve sklárnách. Cena skleněné drti je nepatrná, a tak je sektor recyklace skla pro podnikatelské subjekty nezajímavý, na rozdíl třeba od recyklace hliníku. Kdyby byl vyvinut trh, který by dokázal ekonomicky zhodnotit i nevýnosné odpady (např. plasty), byla by situace v Británii do značné míry odlišná.

HEZKÁ IDEA NARÁŽÍ NA PROBLÉM

Cirkulární ekonomika v oblasti odpadů, jak ji propaguje Evropská komise, by měla v rámci celé EU vytvořit na jeden a půl milionu pracovních míst. Představa odpadů jako druhotných surovin, které vytvářejí ekonomicky lákavé pobídky, je hezká. Naráží však na komplexní nastavení celoevropského trhu. Jednotlivé výrobní společnosti totiž přichází na trh s produkty, které je velmi problematické účelně recyklovat nebo znovuvyužít. Tím vlastně motivují zákazníky k zakoupení dalších a novějších modelů, a na tomto modelu generují svůj zisk. Z DEFRA proto zaznívá, že požadavky na 70 % podíl recyklace odpadů do roku 2030 může být stěží reálný, dokud sami výrobci nebudou ochotni přijmout svůj díl odpovědnosti, a nebudou vyrábět produkty, které budou snáze recyklovatelné.

Zdroj: Guardian.co.uk

Velká Británie recykluje kolem 40 % komunálních odpadů. Od roku 2012 se však vývoj recykla

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *