Vysloužilé automobily a pneumatiky na Slovensku

Na budování systému komplexního sběru a zpracování starých vozidel se na Slovensku významně podílí Recyklační fond. Loni se na Slovensku sebralo přes 70 tisíc starých automobilů.

Za osm roků svého působení podpořil Recyklační fond v sektoru vozidel 51 jednokomoditních projektů za víc než 23,79 mil. eur (bez poskytnutých úvěrů) a 45 vícekomoditních projektů za více než 3,97 mil. eur. Na Slovensku nyní působí 36 autorizovaných provozů na zpracování starých vozidel s vybudovanou sítí sběrných míst. Podle ředitele Recyklačního fondu Ing. Jána Líšky podpora směřuje do progresívních technologii na zpracování jednotlivých komodit ze starého vozidla, do logistiky sběru, a část finančních prostředků je určená na krytí části provozních nákladů spojených se zpracováním starých vozidel. Do roku 2015 by se podle slovenského POH měl zvýšit podíl opětovného použití častí starých vozidel a zhodnocování odpadů ze zpracování starých vozidel na 95 %,

VELKÝ ZPRACOVATEL

Jedním z největších zpracovatelů na Slovensku je společnost Fe-MARKT, spol. s. r. o., Košice, která v roce 2009 zpracovala 6624 kusů starých vozidel. Vybudování zpracovatelských kapacit firmy si dosud vyžádalo celkové investice přes dva miliony eur, z toho zhruba 700 tisíc eur pocházelo z dotací od Recyklačního fondu. „Stará vozidla firma zpracovává technologií demontážních hnízd, přičemž se třídí druhotné suroviny z nich – hliník, ocel, litina, sklo, guma a plasty,“ informovala ředitelka Fe-MARKT Mária Bendíková. ,,Použitelné komponenty prodáváme jako náhradní díly a nevyužitelné končí v spalovně odpadů. Při nepřetržitém pracovním režimu je zařízení schopno zpracovat až 30 kusů vozidel denně.“

Odhadovaný výskyt opotřebovaných pneumatik na Slovensku v roce 2010 dosahuje zhruba 28 tisíc tun. V roce 2009 se z nich podle Recyklačního fondu zpracovalo necelých 20 tisíc tun, celková vybudovaná recyklační kapacita na zpracování na Slovensku dosahuje 48 000 tun.

Slovenský POH umožňuje podpořit pouze materiálové využití pneumatik. Recyklační fond vázaný tímto cílem proto podporuje dotacemi závody, jako je například V.O.D.S., a. s., Košice, závod Kechnec, kde se z pneumatik vyrábějí nové gumové produkty. Značná část opotřebovaných pneumatik se však využívá i energeticky, zejména v cementárnách jako zařízeních na spoluspalování odpadů.

POTÍŽE S EVIDENCÍ PNEUMATIK

Slovenská agentura životního prostředí (SAŽP) v posledním vyhodnocení POH z června 2010 konstatuje, že cíle stanovené pro opotřebované pneumatiky v Programu odpadového hospodářství (POH) SR do roku 2010 se plní. Podle vyjádření odborníků z oblasti opotřebovaných pneumatik však SAŽP nemá k dispozici relevantní údaje. Svědčí o tom i údaj z vyhodnocení, že ,,menší část opotřebovaných pneumatik se zhodnocuje ve čtyřech cementárnách, jako zařízeních na spoluspalování odpadů. Množství opotřebovaných pneumatik, které byly zhodnocované v cementárnách, je v hodnoceném období ustálené“, uvádí se v zprávě SAŽP.

Podle odhadů uveřejněných v tisku se v SR ročně v cementárnách ještě před pár lety energeticky využívalo kolem 20 tisíc tun pneumatik. Zástupci Holcimu (Slovensko), a. s., však uvádějí, že v roce 2009 takto využili jen kolem 3000 tun pneumatik, a cementárna VSH dokonce popřela, že by v současnosti spalovala pneumatiky. Část pneumatik přitom pocházela v minulosti ze zahraničí. Z nejasných údajů je zřejmé, že v SR chybí přesný systém evidence v oblasti odpadů.

ZÁVOD KECHNEC

V průmyslovém parku Kechnec pracuje již pět let závod na zpracování opotřebovaných pneumatik a gumy. Na vybudování závodu dostala firma V.O.D.S., a. s., Košice, dotaci 2,78 mil. eur od Recyklačního fondu a další prostředky získala ze strukturálních fondů EU. Ročně se zde zpracuje kolem 15 tisíc tun starých pneumatik, část z nich pochází ze zahraničí. Společnost zabezpečuje také vlastní systém sběru a svozu opotřebovaných pneumatik.

Někteří dovozci a prodejci pneumatik obcházejí odvádění recyklačních poplatků, například internetovým prodejem. V.O.D.S., a. s., proto od dubna tohoto roku zpoplatnila odběr těch opotřebovaných pneumatik, které nejsou kryty recyklačním poplatkem. Pokud držitel odpadu, např. pneuservis, nemůže prokázat, že nové pneumatiky nabyl od smluvních partnerů (výrobců nebo dovozců), pak mu je odběr tohoto odpadu zpoplatněn. Tento systém vyvíjí tlak na pneuservisy a maloobchodní prodejce, aby spolupracovali s firmami, které plní své recyklační povinnosti.

 

V.O.D.S. od dubna tohoto roku zpoplatnila odběr těch opotřebovaných pneumatik, které nejsou kryty recyklačním poplatkem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *