Výrobci lepenky: Změny v nařízení EU o obalech by mohly způsobit tsunami plastů

Navrhované změny v novém nařízení EU o obalech by mohly způsobit tsunami plastů, říká Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL). Podle svazu by do roku 2030 v důsledku těchto změn mohl objem vyrobených plastových obalů stoupnout až o čtyři miliony tun.

"Svaz výrobců vlnitých lepenek je velmi znepokojený nedávno předloženými pozměňovacími návrhy, jež jsou v rozporu s postoji velké většiny veřejnosti, která chce snižovat množství plastového odpadu znečišťujícího naše parky, pláže a oceány. Navíc hrozí, že tyto změny zvrátí zhruba deset let úsilí o redukci plastových obalů, což je v rozporu s ekologickými cíli EU stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a akčním plánu pro oběhové hospodářství," uvedl svaz ve své zprávě.

Navrhované změny by podle výrobců lepenky přinesly kromě navýšení objemu plastových obalů také penalizaci papírových výrobků, které jsou aktuálně ze všech obalových materiálů recyklované v nejvyšší míře.

Podle předběžných výpočtů svazu by tyto změny mohly způsobit, že do roku 2030 se množství plastových přepravek na trhu zvýší o 2,7 miliardy kusů v celkové hmotnosti 4 milionů tun. "Na mytí pouze poloviny těchto opakovaně použitelných přepravek by se mohlo spotřebovat až 5 miliard litrů vody. Do roku 2040 by se navíc jejich počet mohl zvýšit na 8,1 miliardy o hmotnosti 12 milionů tun, a množství vody potřebné na jejich údržbu by tak vzrostlo na 16 miliard litrů," uvedl svaz.

Plast se velmi obtížně rozkládá, takže plastové lahve, obaly a přepravky po dosažení konce své životnosti, zůstávají v životním prostředí. Naproti tomu lepenka je plně obnovitelná, ve vysoké míře recyklovaná (více než 80 %) a biologicky rozložitelná. A ambiciózní závazky stanovené samotným lepenkovým průmyslem v rámci plánu na dosažení uhlíkové neutrality činí navrhované povinné používání opětovně použitelných obalů zbytečným.

„Jsem těmito pozměňovací návrhy velmi zklamán. Příliš mnoho lidí se domnívá, že opakovaně použitelné obaly jsou vždy automaticky ideálním řešením – někdy tomu tak opravdu je, protože svůj smysl mají recyklovatelné i opakovaně použitelné obaly – a zapomínají přitom na masivní nárůst množství plastů, který je s tím spojen. V mnoha případech je tento přístup krátkozraký a životní prostředí ve skutečnosti poškozuje," řekl Walo Hinterberger, předseda SVVL. "Výrobky z papíru a lepenky, které jsou nejen recyklovatelné a z více než 80 % také reálně recyklované, ale rovněž biologicky rozložitelné a mohou být i opakovaně použitelné, by byly navrhovanými změnami penalizovány, aniž by tyto měly jasný přínos pro životní prostředí. Tyto změny jsou v rozporu se smýšlením a směřováním v oblasti ochrany životního prostředí, jakož i s cíli stanovenými v Zelené dohodě pro Evropu a akčním plánu pro oběhové hospodářství,“ dodal.*

-zr-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down