Výroba snů ze spalin?

"Výrobou snů" se označuje zpracování oxidu uhličitého ze spalin elektráren na užitečné výrobky a z nich na plasty. Za první komerční výrobek byly vybrány matrace z měkkých polyuretanových pěn.

Na popud Spolkového ministerstva vzdělání a výzkumu (BMBF) bylo ustaveno konsorcium firem Bayer, RWE Power a technické univerzity RWTH Aachen k realizaci „výroby snů“ – výroby chemických surovin z odpadů CO2 ze spalin elektráren. Projekt za 9 mil. eur podporuje BMBF částkou 5 mil. eur. Oxid uhličitý z pračky spalin dodá hnědouhelná elektrárna RWE Power v Niederhausenu u Kolína nad Rýnem.

Prvním krokem byl projekt, v jehož rámci bylo otevřeno v roce 2011 pilotní zařízení Bayer Chempark v Leverkusenu, zpracovávající CO2 na polyéter-polykarbonátové polyoly jako meziprodukt pro výrobu polyuretanových pěn. První výsledky jsou povzbuzující: polyoly vyráběné novou technologiií mají sice oproti komerčním polyolům na trhu vyšší viskozitu, jsou však dobře zpracovatelné konvenční technologií, což ukazuje na slibnou konkurenční schopnost technologie.


Paralelně se zkoumá ekonomická účinnost procesu, která se zdá potvrzovat předpoklad, že procesem lze dosáhnout výrazných úspor. První výrobky založené na CO2 by měly přijít na trh nejdříve v roce 2015. Bylo rozhodnuto, že první aplikací technologie budou měkké matrace z PUR pěn. Další užití se předpokládá mj. na pěny pro automobilové komponenty, chladírenská vozidla a chladničky. Zvláštní ekonomický význam může mít výroba a použití tvrdých PUR pěn na tepelné izolace budov. Zatím je však záležitostí výzkumu, zda se tyto tvrdé PUR pěny podaří z CO2 vyrobit – velký trh ve stavebnictví by mohl být pro výzkum povzbuzením.

Využití CO2 ze spalin by se mělo stát modelovou technologií zpracování odpadu, která povede k úspoře fosilních zdrojů, z nichž chemický průmysl zpracovává 6 až 7 % světové produkce ropy a plynu, ke snížení emisí a ke globální ochraně životního prostředí. Zvláštní cíl má v Německu, kde má pomoci zlepšit názor veřejnosti na provoz uhelných elektráren po odmítnutí výroby elektřiny jadernými zdroji.

Za tři roky se zde bude měnit CO2 ze spalin na pěnové matrace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *