Výroba a spotřeba v EU vyžaduje změnu

Rozsáhlé negativní dopady na životní prostředí má výroba a spotřeba v zemích EU. Současné vzorce výroby a spotřeby je proto třeba v zájmu zachování trvalé udržitelnosti evropské ekonomiky zásadně přehodnotit. Přechodem k tzv. zelené ekonomice, se zaměřením na globální environmentální dopady výroby...

Rozsáhlé negativní dopady na životní prostředí má výroba a spotřeba v zemích EU. Současné vzorce výroby a spotřeby je proto třeba v zájmu zachování trvalé udržitelnosti evropské ekonomiky zásadně přehodnotit. Přechodem k tzv. zelené ekonomice, se zaměřením na globální environmentální dopady výroby a spotřeby v EU, se zabývá zpráva Environmental indicator report 2014, Environmental impacts of production-consumption systems in Europe, kterou zpracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Zpráva byla vydána ve dnech konání Globálního fóra pro zelený růst, které se konalo v Kodani ve dnech 20.-21. října 2014.

Zpráva uvádí, že přibližně polovina tlaků na životní prostředí způsobených spotřebou v EU se projevuje mimo území EU, neboť země EU dováží produkty a suroviny, s jejichž získáváním jsou spojeny zátěže životního prostředí. Jedná se zejména o změny ve využití území, spotřebu přírodních zdrojů a energie a produkci znečištění do ovzduší a do vod. V případě primárních surovin evropská ekonomika dováží osminásobně více surovin (v hmotnostních jednotkách) než vyváží, a je tedy na importu surovin značně závislá.

Ačkoliv globální efekt spotřeby v EU může být i pozitivní, např. v podobě nových pracovních míst a růstu ekonomiky exportujících zemí, jeho negativní aspekty spočívají kromě vlivu na životní prostředí v plýtvání levnými výrobky z dovozu, ve zvyšování množství odpadů v produkčním řetězci a v růstu spotřeby energie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *